Instruirea iniţială a asistenţilor personali

13 septembrie 2018

La data de 12.09.2018 în cadrul Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei s-a desfşurat instruirea iniţială a şapte asistenţi personali noi – angajaţi .

Scopul instruirii a fost iniţierea în cunoştinţele de bază referitor la politicile de stat şi serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi din raion şi cadrul normativ de activitate a  serviciului.

Tema instruirii a fost:

  • Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi;
  • Cadrul normativ al serviciului Hotărîrea de Guvern 314 din 23.05.2012  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind  organizarea şi funcţionarea Serviciului Social ,,Asistenţă  Personală’’ şi a Standartelor minime de calitate, aprobata prin  Decizia Consiliului Raional nr10\12 din 13.12.2012;
  • Drepturi şi responsabilităţi. Fișa de post a asistentului personal.
  • Completarea fişei de raportare lunară de oferire a serviciilor de asistenta personală.

Actualmente în cadrul serviciului social ,, Asistenţă Personală,, activează 56 de asistenţi personali şi 56 de benefeciari cu dizabilităţi severe dintre care 24 de copii şi 32 de maturi.

Formatorii instruirii au fost : Lidia Ciuvaga, Specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi şi Managerul serviciului social ,, Asistenţă Personală’’ Cristina Botnariuc.

Autor:  Manager serviciu ,, Asistenţă Personală’’ Cristina Botnariuc