Parteneriat în educaţie şi formare profesională

14 septembrie 2018

În scopul creşterii calităţii experienţei educaţionale prin eficientizarea procesului de învăţare-predare, informarea  cadrelor didactice/manageriale cu privire la barierele învățării, metodele de prevenire și tratare a acestora, la data de 13 septembrie 2018, Direcţia Generală Educaţie în parteneriat cu Asociaţia Obstească  “Didactica Aplicată” din mun. Chişinău a desfăşurat un atelier de formare cu directorii adjuncţi pentru […]

Felicitare!

Stimaţi lucrători din sfera protecţiei sociale a populaţiei din raionul Floreşti! A devenit o frumoasă tradiţie de a consemna anual, în a treia duminică a lunii septembrie sărbătoarea Dumneavoastră profesională. Aveţi o misiune importantă şi una dintre cele mai nobile meserii, fiind datori să interveniţi atucni când situaţia economică şi socială afectează în mod disproporţionat […]