Felicitare!

14 septembrie 2018

Stimaţi lucrători din sfera protecţiei sociale a populaţiei din raionul Floreşti!
A devenit o frumoasă tradiţie de a consemna anual, în a treia duminică a lunii septembrie sărbătoarea Dumneavoastră profesională. Aveţi o misiune importantă şi una dintre cele mai nobile meserii, fiind datori să interveniţi atucni când situaţia economică şi socială afectează în mod disproporţionat persoanele vulnerabile şi comunităţile cu resurse financiare limitate.
În numele Consiliului Raional Floreşti Vă mulţumesc din suflet pentru că nu obosiţi să oferiţi suport persoanelor defavorizate! Vă mulţumesc că sunteţi părtaşi la destinele de viaţă cu nevoi şi necazuri, aducând acea rază de speranţă pe care mulţi dintre beneficiarii sistemului o aşteaptă şi o caută! Vă sunt recunoscător pentru faptul că, în pofida greutăţilor, rămâneţi fideli profesiei şi slujiţi cu dăruire societatea. Vă încurajez şi Vă invit totodată să fiţi alături de persoanele social-vulnerabile şi în continuare!
Vă aduc sincere felicitări pentru profesionalismul, compasiunea şi bunătatea de care daţi dovadă zi de zi şi apreciem tot ceea ce faceţi spre binele tuturor. Îmi exprim convingerea fermă că veţi avea parte mereu de recunoştinţă din partea cetăţenilor.

Cu deosebit respect, Ştefan Paniş, Preşedintele raionului Floreşti.