Parteneriat în educaţie şi formare profesională

14 septembrie 2018

În scopul creşterii calităţii experienţei educaţionale prin eficientizarea procesului de învăţare-predare, informarea  cadrelor didactice/manageriale cu privire la barierele învățării, metodele de prevenire și tratare a acestora, la data de 13 septembrie 2018, Direcţia Generală Educaţie în parteneriat cu Asociaţia Obstească  “Didactica Aplicată” din mun. Chişinău a desfăşurat un atelier de formare cu directorii adjuncţi pentru instruire cu genericul “ Metode eficiente de învăţare”.

Activitatea de formare s-a realizat în cadrul Campaniei Internaţionale „Clarificăm cuvintele!” şi este dedicată Săptămânii Internaţionale a Alfabetizării, iar în calitate de trainer a fost doamna Zinaida Soroceanu, Preşedintele asociaţiei menţionate.

Subiectele abordate au fost:

  • identificarea barierelor în procesul de învățare și manifestările acestora;
  • algoritmul tratării barierelor în învățare;
  • scala cunoașterii;
  • scala motivației;
  • datele și puterea de a le selecta (date false și date primordiale);
  • algoritmul evaluării eficiente orientate pe aplicabilitate;
  • momente cheie în creșterea gradului de motivație al elevilor pentru învățare.

Avem convingerea  că aptitudinile formate/dezvoltate la participanţi în cadrul acestui atelier vor contribui la o prodigioasă desfăşurare a procesului educaţional în instituţiile de învăţământ general din raionul Floreşti.

Autor: Larisa Novac, Şef adjunct DGE