Funcţie publică vacantă!

1 octombrie 2018

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Specialist principal, Serviciul Prestaţii Sociale Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: –  asigurarea protecţiei sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate. Persoanele cointeresate vor respecta următoarele condiţii de partcipare la concurs: deţin cetăţenia Republicii […]

Şedinţă de lucru cu directorii adjuncţi din instituţiile de învăţământ

În scopul consolidării capacităţilor directorilor adjuncţi pentru instruire din instituţiile de învăţământ primar, secundar şi extraşcolar privind implementarea actelor normative în domeniul educaţiei, precum şi acordarea asistenţei informaţionale şi consultative privind elaborarea/completarea documentaţiei şcolare, la data de 27 septembrie 2018 a fost organizată o şedinţă de lucru. Subiectele incluse pe agendă: Reperele metodologice privind atestarea […]