Şedinţă de lucru cu directorii adjuncţi din instituţiile de învăţământ

1 octombrie 2018

În scopul consolidării capacităţilor directorilor adjuncţi pentru instruire din instituţiile de învăţământ primar, secundar şi extraşcolar privind implementarea actelor normative în domeniul educaţiei, precum şi acordarea asistenţei informaţionale şi consultative privind elaborarea/completarea documentaţiei şcolare, la data de 27 septembrie 2018 a fost organizată o şedinţă de lucru.

Subiectele incluse pe agendă:

  • Reperele metodologice privind atestarea cadrelor didactice şi manageriale în anul de studii 2018-2019;
  • Dezvoltarea curiculară în învăţământul primar;
  • Punerea în aplicare a Instrucţiunii privind managementul temelor pentru acasă, în învăţământul primar, gimnazial şi liceal.

Şedinţa a fost deschisă de către doamna Larisa Novac, Şef adjunct al direcţiei, care a remarcat importanţa şi necesitatea de a pune în discuţie noile prevederi ale actelor normative, aprobate de ministerul de resort.

Ţinând cont de faptul că în anul 2018 a fost aprobat un nou regulament de atestare a cadrelor didactice, doamna Diana Pantaz, Şef DMCFPC a atras atenţia participanţilor asupra noilor prevederi, proceduri şi termene. În acelaşi context, a fost adus în prim plan noul curriculum în învăţământul primar, aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, document pus în aplicare în anul de studii 2018-2019, începând cu clasa I.

Totodată, de la 3 septembrie 2018 s-a pus în aplicare Instrucţiunea privind managementul temelor pentru acasă, în învăţământul primar, gimnazial şi liceal, fiind adusă la cunoştinţă auditoriului de către doamna Larisa Novac care a verbalizat prevederile instrucţiunii, inclusiv atribuţiile manageriale aşa ca: informarea părinţilor, formarea cadrelor didactice, dar şi monitorizarea implementării acestui document.

Cei 48 de participanţi au avut ocazia să formuleze întrebări cu privire la subiectele incluse în agendă, totodată să primească răspunsuri şi asistenţa consultativă.

Urmează ca managerii care au participat la şedinţă să disemineze informaţia la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ primar, secundar şi extraşcolar; împreună cu DGE să monitorizeze implementarea politicilor educaţionale la nivel instituţional/raional.

Autor: Svetlana Mocreac, Specialist DGE