Bilete de tratament beneficiarilor instituţiilor de forţă

1 noiembrie 2018

Anunţ!

În procesul de deservire a populaţiei Republicii Moldova, Casa Naţională de Asigurări Sociale permanent caută posibilităţi de îmbunătăţire a relaţiilor cu beneficiarii de prestaţii sociale. În acest context, aducem la cunoştinţă că, începînd cu 01.11.2018, beneficiarii din instituţiile de forţă îşi vor realiza dreptul la tratamentul balneosanatorial, prin intermediul Caselor teritoriale de asigurări sociale (CTAS), în raza domiciliului. Ca rezultat, va decădea necesitatea deplasării beneficiarilor, de la locul de domiciliu al persoanei pînă la CNAS, în mun. Chişinău, ceea ce va exclude cheltuielile de deplasare şi micşorarea timpului de deservire a beneficiarilor.

Atenţionăm că, conform Regulamentului privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor, aprobat prin HG nr. 190 din 17.03.2010, pentru a beneficia de bilet de tratament, veteranii din instituţiile de forţă vor prezenta cerere la CTAS, din raza de domiciliu, cu anexarea următoarelor documente confirmative :

  • copia actului de identitate;
  • copia legitimaţiei de veteran/participant la război;
  • adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr. 070/e);
  • copia primei şi ultimei pagini care conţin înscrieri ale carnetului de muncă;
  • certificatul privind gradul de dizabilitate.

Suplimentar, după caz prezintă:

  1. veteranii serviciului militar, veteranii organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului penitenciar – copia legitimaţiei de veteran şi/sau a documentului care confirmă existenţa ordinelor şi medaliilor;
  2. soţii supravieţuitori, inapţi de muncă, ai participanţilor la cel de-al II Război Mondial sau la acţiunile de luptă în timp de pace din rîndul militarilor căzuţi la datorie ori soţii persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate, dacă nu s-au recăsătorit, copii acestora pînă la atingerea vîrstei de 18 ani sau după această vîrstă, dacă îşi continuă studiile la instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi, pînă la terminarea studiilor (însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani) – copia certificatului de căsătorie, pentru copii – certificatul de studii.

Autor: Şef CTAS Floreşti Nina Vasilache