Şedinţa Consiliului Raional

1 noiembrie 2018

La 30 octombrie a avut loc Şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Floreşti. Au participat 28 de consilieri, conducerea executivă a raionului, şefi ai instituţiilor subordonate, reprezentanţi ai mass-media locale, alţi invitaţi, iar Preşedinte al şedinţei a fost domnul Procopii Şura. S-au precăutat 15 întrebări pe Ordinea de zi şi mai multe subiecte de interes social. În cadrul şedinţei a fost ascultat Raportul despre executarea bugetului raional în nouă luni ale anului 2018, s-au aprobat modificări ale Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale, a fost stabilit suplimentul la salariu pentru tinerii specialişti încadraţi în instituţiile preuniversitare din raion, de asemenea au fost numiti în funcţie pe perioadă determinată doi şefi ai direcţiilor Consiliului raional. Despre desfăşurarea amănunţită a şedinţei vă puteţi informa accesând linkurile următoare:

  1. Procesul Verbal nr. 05 al şedinţei din 30 octombrie 2018
  2. Decizii aprobate în cadrul şedinţei din 30 octombrie 2018