Asistența parentală profesionistă de urgență–imperativ al timpului

6 noiembrie 2018

În  contextul reformării sistemului de protecție a copilului, în conformitate cu obiectivele Planului raional de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2017-2021 (decizia Consiliului Raional Florești, nr. 07/04 din 09 decembrie 2016), în raion au fost create și dezvoltate o serie de servicii sociale, adresate familiilor cu copii și copiilor aflați în situație de risc.

O atenție sporită a fost acordată dezvoltării serviciilor substitutive de tip familial, și anume – serviciului Asistență parentală profesionistă.

Asistenţa parentală profesionistă este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire în familia unui asistent parental profesionist şi presupune plasamentul acestora într-o familie alternativă, pentru o perioadă de timp bine determinată, în timp ce părinţii biologici se confruntă cu diverse probleme.

Scopul Serviciului este de a oferi copilului îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru o perioadă determinată de timp.

Obiectivele Serviciului sunt: facilitarea (re)integrării familiale şi sociale a copilului, ţinând cont de necesităţile individuale de asistenţă şi dezvoltare ale acestuia; asigurarea îngrijirii copilului în conformitate cu necesităţile individuale de asistenţă şi de dezvoltare ale acestuia.

Pentru copiii separați de familia lor biologică, acest serviciu de asistență este una dintre cele mai bune soluții, în aceste familii copiii beneficiind de îngrijire, educație, afecțiune.

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă reprezintă o alternativă de tip familial la plasamentul  rezidenţial a copilului, lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi. Acest mediu familial oferă copiilor separaţi de propria lor familie îngrijire într-un climat familial, cu scopul de a răspunde nevoilor lor fizice, psihologice şi sociale de creştere şi dezvoltare.

Începînd cu anul 2010, în raionul Florești, cu suportul Asociației Lumos au fost create și activează 23 servicii de asistență parentală profesionistă, în care sunt plasați în prezent 47 copii. Aceste servicii oferă copiilor în situație de risc plasament planificat pentru perioade de scurtă durată (pînă la 1 an) și de lungă durată (mai mult de 1 an, inclusiv pînă la atingerea de către copiii din plasament a vîrstei majoratului).

Implementarea serviciului de Asistență parentală profesionistă a demonstrat următoarele avantaje pentru copii:

 • asigurarea unui mediu familial;
 • îngrijire centrată pe necesitățile copilului;
 • integrare educațională a copilului în instituția de învățămînt comunitară;
 • pregătire pentru integrarea socio-profesională;
 • formarea imaginii pozitive de sine;
 • încurajarea contactului copilului cu familia biologică/extinsă etc.

Importanța acestui serviciu pentru prevenirea/ intervenția și excluderea situațiilor de risc a copiilor este de netăgăduit, deoarece acest serviciu oferă copiilor dreptul de a crește, de a fi educat și îngrijit în mediul familial.

Cu toate acestea, se constată că acest serviciu nu acoperă necesitățile tuturor categoriilor de copii în situație de risc din raion. Mai cu seamă acest lucru se resimte în cazul copiilor mici, care, fiind separați în cazuri de urgență de familia biologică, în lipsa serviciilor de urgență la nivel de raion, sunt, pînă în prezent, plasați în instituții rezidențiale. În același timp, studiile efectuate la nivel internațional și național atestă că, copiii de vîrstă fragedă sunt cel mai profund afectați de efectele negative ale plasamentului în instituții rezidențiale. Consecințele instituționalizării asupra acestora este cel mai greu de recuperat, în primul rînd, datorită lipsei de afecțiune interpersonală și atașament în primii ani de viață, care duce la dereglări în dezvoltarea psiho-emoțională și intelectuală ulterioară a copiilor.

Iată de ce este imperios necesară dezvoltarea serviciilor de intervenție și protecție a copilului în regim de urgență, cum ar fi Asistența parentală profesionistă de urgență.

Serviciul Asistența parentală profesionistă de urgență este destinat copiilor, în cazul cărora se constată existenţa unui pericol iminent pentru viață sau sănătate, inclusiv celor:

 • lipsiţi de îngrijire şi supraveghere din partea părinţilor din cauza absenţei acestora de la domiciliu din motive necunoscute;
 • părinţii cărora au decedat;
 • care au fost abandonaţi de părinţi;
 • părinţii cărora refuză să-şi exercite obligaţiile părinteşti privind creşterea şi îngrijirea copilului;
 • care trăiesc în stradă, au fugit ori au fost alungaţi de acasă;
 • alte situații de risc.

Dezvoltarea serviciului Asistența parentală profesionistă de urgență ar permite prevenirea plasamentului copiilor în instituții rezidențiale, îngrijirea de calitate a acestor copii în familie (familia asistentului parental profesionist de urgență), precum și ar spori șansele de re/integrare a copiilor în familiile lor biologice/extinse.

Asistența parentală profesionsită de urgență va contribui, indiscutabil, la prevenirea violenței, abandonului și instituționalizării copiilor mici, realizarea maximă a potenţialului de dezvoltare fizică, cognitivă, psihoemoțională, comunicativă  a copilului, îmbunătățirea calității vieții familiilor cu copii în situație de risc.

Doar prin includerea și susținerea de la cea mai fragedă vârstă în familie și în comunitate, acești copii  vor fi capabili să se integreze în societate, inclusiv la grădiniță/școală, și să se bucure de gama completă a drepturilor copilului.

Autor: Ludmila Cobzac, şefa Secţiei Protecţia Copilului şi Familiei, DGASPF Floreşti