Diversificarea metodelor de evaluare pentru optimizarea procesului de învățare activă în clasele I-IV-a

20 noiembrie 2018

Recent, în incinta Școlii Primare Florești a avut loc o reuniune metodică zonală cu învățătorii claselor primare.

Scopul de bază urmărit prin desfășurarea reuniunii l-a constituit creșterea calității procesului educațional la învățământul primar prin implementarea reperelor metodologice.

Cadrele didactice din instituțiile de învățământ din raion au avut posibilitatea să asiste în cadrul activităților didactice la învățătoarele: Gangan Lunela, clasa III-a C; Parasii Rodica, clasa II –a D și Bîrcu Diana, clasa –II-A.

Prin prizma  orelor  publice, participanții  au avut ocazia  de a observa   reperele teoretice privind ECD   implementate cu succes  în practică . Conținutul la orele publice a avut un înalt grad de sistematizare și accesibilitate, datorită muncii perseverente  a învățătoarelor .

În cadrul orei s-a observat abilitatea cadrului didactic de utilizare a metodelor de evaluare. Lecțiile au fost eficiente, realizate într-un un climat favorabil, ceea ce denotă că relațiile profesor-elevi sunt bune. Învățătoarelor le-a reușit să antreneze elevii într-o discuție constructivă pe tot parcursul orei, realizându-se obiectivele propuse.

Evaluarea obiectivelor seminarului a constatat faptul că învățătorii şi participanți vor pune accent pe diversificarea metodelor de evaluare pentru optimiza procesului de învățare activă în clasele I- IV-a, ce nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente într-o altă manieră, trebuie să ducă la modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă.

Direcția Generală Educație Florești aduce mulțumiri cadrelor didactice menționate, echipei manageriale, precum și tuturor învățătorilor implicați în activitate.

Autor: Pantaz Diana, șef DMCFPC în cadrul DGE Florești