În atenţia agenţiilor economici!

20 noiembrie 2018

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Floreşti informează repetat agenţii economici, despre necesitatea înregistrării ca plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi vine cu următoarele concretizări. Persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali,  supuse înregistrării de stat, conform prevederilor Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, sunt luaţi la evidenţă şi înregistrate în calitate de plătitor, în mod automatizat în baza informaţiei electronice primite din Registrul de stat.

Este de menţionat şi atragem o deosebită atenţie, că unităţile şi persoanele fizice care nu cad sub incidenţa legii menţionate, conform prevederilor art.26 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 08.07.1999 (notari, avocaţi, executori judecătoreşti, persoane care practică activitate independentă, deţinătorii de patentă de întreprinzător şi altele), sunt obligate să se înregistreze ca plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii dreptului de a desfăşura o anumită activitate, la subdiviziunea teritorială unde îşi au adresa juridică.

Neînregistrarea, sau înregistrarea cu întârziere constituie o încălcare a disciplinei.

Totodată, pot beneficia de prestaţii sociale cum ar fi acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, prestări pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi altele, doar persoanele fizice şi juridice care au conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public de asigurări sociale.

Autor: Şef CTAS Floreşti, Nina Vasilachi