Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare 2018

4 decembrie 2018

Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare, instituită prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 298-XIII din 25.11.1994 de a fi marcată în fiecare a patra duminică a lunii noiembrie, a fost sărbătorită în raionul Florești în anul curent pe 22 noiembrie.

La manifestația desfășurată în Casa de cultură a oraşului Florești au fost prezenți:

– Conducătorii, specialiștii și fruntașii în lucru din colectivele agricole de producere, fermierii și proprietarii de pământ care își lucrează cotele individual;

– Conducătorii, specialiștii și lucrătorii întreprinderilor de colectare-prelucrare a producției  agricole care activează în raion;

– Liderii sindicali din colectivele agricole de producere și procesare;

– Primarii satelor, comunelor, orașelor și responsabilii pe întrebările agricole din primării;

– Șefii direcțiilor și secțiilor Consiliului raional, specialiști din aparatul Președintelui raionului, consilierii raionali;

– Conducătorii și specialiștii serviciilor desconcentrate în teritoriu care activează în      subordonarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și conlucrează cu    Direcția Agricultură și Alimentație;

– Conducători  și specialiști care activează în diverse instituții și structuri  în raion.

La sărbătoare au mai participat:

Președintele raionului  – Paniş Ştefan, Vicepreședinții raionului – Burușciuc Mihail și Goncear Gheorghe, Secretarul Consiliului raional – Catruc Nicolae, Șeful  Oficiului Soroca al Cancelariei de Stat– Ceban Vladimir. De asemenea au fost prezenți: Șeful Direcției Politici de Producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului- Șarban Vasile, Corespondenți de la ziarul ”Actualități Floreștene”, ziarul regional ”Ziarul Nostru”, Instituția Publică Națională ”Compania Teleradio Moldova” și postul de televiziune locală ”Flor-TV”.

În scopul organizării și bunei desfășurări a sărbătorii, pentru premierea fruntașilor în producere care au obținut rezultate mai mari în anul 2018, Consiliul raional prin decizia nr. 04/16 din 23 august 2018 a alocat din fondul de rezervă către Direcția Agricultură și Alimentație suma de 50 mii lei, aprobând și Condițiile de stimulare materială a fruntașilor în muncă.

Specialiştii direcţiei au pregătit un raport amplu despre rezultatele în muncă în anul curent a producătorilor agricoli și a colectivelor de achiziție și procesare a materiei prime agricole, care a fost publicat în ziarul raional „Actualități Floreștene” și a distribuit raportul tuturor participanților la manifestație.

Cu mesaje de felicitare la eveniment au venit:

Paniș Ștefan – Președintele raionului Florești;

Cocerovschi Anatolie – Şeful Direcției Agricultură și Alimentație a Consiliului raional;

Cadeniuc Grigore – Vicedirector al SRL ”Sorforjar”, veteran al muncii;

Ceban Vladimir – Şeful Oficiului Soroca al Cancelariei de Stat;

Șarban Vasile – Șeful Direcției Politici de Producție, procesare și   reglementare a calității produselor de origine vegetală la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;

Vrîncean Natalia – redactorul-șef al săptămânalului regional ”Ziarul Nostru”.

Cu prilejul  Zilei Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare, pentru munca nobilă în domeniul agricol, în semn de recunoștință și apreciere a profesionalismului, conlucrare activă cu direcțiile și secțiile Consiliului raional, dedicare și consecvență în atingerea standardelor de performanță, Președintele raionului d-ul Ștefan Paniș a menționat cu Diplome de gratitudine și premii bănești pe:

Josan Andrei – agronom în SRL ”Valenagro-Com”

Topcienco Anatolie – agronom în SRL ”Chipagro”;

Lihtețchi Nicolae – inginer în SRL ”Panclip”;

Tocan Mihail – inginer în SRL ”Tetracom-Agro”;

Ganea Iurie – conducătorul GȚ ”Ganea Iurie Vasile” dinIzvoare, producător de lapte;

Sulima Svetlana – specialist în reglementarea regimului  proprietății funciare din primăria Ghindești

Miron Ruslan  – operator  la SA ”Fabrca de unt Florești”;

Savca Pavel – corespondent zonal al Instituției Publice  Naționale ”Compania  Teleradio Moldova”;

Cadeniuc Grigore – vicedirector al SRL ”Sorforjar”;

Gorbievschi Tatiana  – specialist principal Direcția Agricultură și Alimentație;

Cobîlaș Ion – agronom în SRL ”Antagro CBS”.

Domnul Șarban Vasile a înmânat Diplome de Onoare din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului următorilor:

Burduja Tudor                       – agronom-șef în SRL ”Bioalianța”;

Serejnicov Tatiana                 – manager în SRL ”Santagro”;

Tocan Mihail                          – inginer în SRL ”Tetracom-Agro”;

Ganea Iurie                            – conducătorul GȚ ”Ganea Iurie Vasile”, primăria Izvoare;

Țurcanu Mihail                      – conducătorul GȚ ”Țurcanu Mihail”, primăria   Mărculești.

Burcă Igori                             – primarul comunei Ciutulești.

Prin Ordinul Şefului Direcției Agricultură și Alimentație, întocmit în baza informațiilor prezentate de către producătorii agricoli, întreprinderile de colectare și procesare a producției agricole și primării, în conformitate cu condițiile stimulării morale și materiale a fruntașilor în muncă aprobate prin decizia Consiliului raional nr. 04/16 din 23 septembrie 2018, au fost menționați cu Diplome de onoare și premii bănești mecanizatorii, muncitorii de la întreprinderile de procesare, colectivele agricole care au înregistrat rezultate înalte în producere şi specialiștii din diferite domenii de activitate agricolă.

Cu un concert de sărbătoare, în fața celor prezenți la manifestație, au evoluat artiștii amatori din satele raionului și din oraşul Florești.

Autor: Cocerovschi Anatolie, Şef, Direcţia Agricultură şi Alimentaţie