Două locuri de muncă vacante!

7 decembrie 2018

Anunţ!

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior din cadrul secţiei ,,Contabilitate bugetara”.

Scopul general al functiei: Primirea, analiza si totalizarea dărilor de seamă.

Sarcini de baza:

– Realizeaza sarcinilor de complesitate medie, sistematizeaza (zilnic) informatia privind executarea veniturilor si cheltuielilor bugetului;
– Primeste dari de seama, trimestriale si anuale privind executarea bugetului si participa la totalizarea acestora;
– Totalizează informatia privind creante si datoriilr cu termen de acitare expirat;
– Acorda consultatii metodologice privind evidenta contabila in institutiile bugetare.

Conditii de baza de participare la concurs:

– detine cetatenia Republicii Moldova;
– posedă limba de stat;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are studii superioare;
– nu a înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru vîrstă;
– este aptă din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
– nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie;
– are cel puţin stagiu de muncă de doi ani;

Conditii specifice pentru participare la concurs:
– Cunoasterea legislatiei in domeniul;
– Cunoasterea modului de functionare a unei autoritati publice;

Atributii profisionale:

Lucru cu informatia, actele legislative si normative, planificare, organizare, analiza, sinteza si elaborarea documentelor;

Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de initiativa;

Cunostinte de operare la calculator cu programele; 1-C, Word, Exel.

Documente ce urmeaza a fi prezentate:
– formularul de participare la concurs;
– copia buletinului de identitate; – copia carnetului de muncă;
– copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
– certificatul medical despre starea sănătăţii;
– cazierul juridic;

Bibliografia concursului:
– Constitutia Republicii Moldova;
– Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la functia publica si statutul functionarului public;
– Legea nr.25- XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduita a functionarului public;
– Legea contabilitatii nr.113 din 27 aprilie 2008.
– Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.216 din 28 decembrie 2015.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 24 decembrie 2018, la adresa: sediul Consiliul raional Floresti, Bd.Victoriei 2, (et.2) bir. 23, Direcţia Finanţe.

Persoana responsabila de oferirea informatiilor suplimentare si de primire a documentelor: Onilov Ludmila, tel: (0250) 2-19-20, E-mail:ludmila.onilov@mail.ru

 

Anunţ!

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior din cadrul secţiei ,,Elaborarea si administrarea bugetului”.

Scopul general al funcţiei:

– Prognozarea şi executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului.

Sarcini de baza:
– Realizează sarcini de complexitate medie, coordonează elaborarea, executarea şi raportarea bugetului.
– Primeşte, analizează, verifică şi totalizează reţeaua de state şi contingente ale instituţiilor bugetare.
– Primeşte şi analizează dări de seamă despre executarea bugetului şi întocmeşte nota raport.
– Asigură controlul devizelor de cheltuieli reţelei statelor şi contingentelor şi calcularii salariului angajaţilor.
– Efectuiază modificări în planurile de finanţare .

Condiţii de bază de participare la concurs:
– deţine cetăţenia Republicii Moldova;
– posedă limba de stat;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are studii superioare;
– nu a înplinit vârsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru vîrstă;
– este aptă din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
– nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savârşite cu intenţie;
– are cel puţin stagiu de muncă de doi ani;

Conditii specifice pentru participare la concurs:
– Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
– Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
– Atribuţii profisionale: Lucru cu informaţia, actele legislative şi normative, planificare, organizare, analiză şi sinteză, soluţionare de probleme.
– Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă.
– Cunoştinţe de operare la calculator cu programele Word, Exel.

– Acordă consultaţii metodologice privind elaborarea bugetului.

Documente ce urmeaza a fi prezentate:
– formularul de participare la concurs;
– copia buletinului de identitate;
– copia carnetului de muncă;
– copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
– certificatul medical despre starea sănătăţii;
– cazierul juridic;

Bibliografia concursului:
– Constituţia Republicii Moldova;
– Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul functionarului public;
– Legea privind finantele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003;
– Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.209, nr.208 din 24 decembrie 2015.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 24 decembrie 2018, la adresa: sediul Consiliul raional Floresti, Bd.Victoriei 2, (et.2), bir. 23, Direcţia Finanţe.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Onilov Ludmila, tel: (0250) 2-19-20, E-mail: ludmila.onilov@mail.ru