Ședința Consiliului Raional Florești din 12 decembrie 2018

17 decembrie 2018

La data de 12 decembrie 2018 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Raional Florești, la care au fost prezenți 31 consilieri raionali din 33. La ședință au participat: domnul Ștefan Paniș, Președintele raionului;  domnii Mihail Burușciuc, Gheorghe Gancear, Vladimir Gutium, Vicepreședinți ai raionului; Șefii direcțiilor și secțiilor Consiliului raional precum și reprezentanți ai serviciilor disconcentrate ale raionului etc.

Ședința a fost deschisă fiind onorată simbolica de stat a Republicii Moldova. După ce a fost aprobat regulamentul ședinței, s-au pus spre examinare și aprobare cele 43 de proiecte de decizie de pe ordinea de zi a ședinței. Subiectul prioritar de pe ordinea de zi a fost cel cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019. Doamna Svetlana Grîu, Șeful Direcţiei Finanţe, a menţionat că pentru anul 2019, s-au calculat venituri în bugetul raional în sumă de 193222,5 mii lei, cu10673,5 mii lei mai mult decît pe anul 2018. Cheltuielile bugetului raional pe anul 2019 se estimează în sumă de 193222,5 mii lei pentru implementarea strategiilor şi programelor care reglementează activitatea domeniilor respective.

Despre totalurile anului agricol 2018 şi sarcinile pentru anul 2019 a prezentat o informaţie desfăşurată domnul Anatolie Cocerovschi. Dumnealui a subliniat, că în pofida constrîngerilor climaterice, a problemelor întîmpinate, dar graţie efortului şi muncii depuse de producătorii agricoli şi colectivele de colectare-prelucrare a producţiei agricole, anul acesta s-au produs168543 tone de cereale, inclusiv 58230 tone de grîu şi 93025 tone de porumb, 43475 tone de floarea-soarelui, 57200 tone de sfeclă pentru zahăr, 17375 tone de fructe, 1910 tona de legume, 4383 tone de carne în masă vie, 12781 tone de lapte. Volumul producţiei agricole în preţuri comparabile pentru anul 2018 constituie 418357,7 lei, înregistrîndu-se o creştere comparativă cu anul 2017 de 19,1%. Cele mai înalte recolte la hectar la principalele culturi cerealiere le-au obţinut: SRL „Tetracom-Agro”, SRL”Bioalianţa”, SRL „Sorforjar”, SRL „Antagro CBS”, SRL „Agrocirip”, SRL „Unigrain”, SRL „Flormaxilion”, SRL „Valenagro-Com” ş.a. În planul de activitate pentru anul 2019 direcţia îşi propune o conlucrare mai eficientă cu producătorii agricoli întru sporirea productivităţii, organizarea întrunirilor cu savanţii în domeniul agricoli, discuţii şi seminare practice. Au fost identificate problemele care trebuie soluţionate cît mai curînd pentru sporirea productivităţii agricole în raionul Florești.

A fost aprobată unanim şi chestiunea cu privire la Programul privind repartizarea mijloacelor Fondului Rutier pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2019. Domnul Valeriu Cegorean a specificat că pentru anul 2019 de la Fondul Rutier au fost alocate 11483,0 mii lei pentru infrastructura drumurilor publice locale, care vor fi distribuite conform necesităţilor apărute în urma verificărilor stării drumurilor locale. De asemenea, a fost aprobată componenţa Consiliului Electoral al Circumscripţiei Floreşti pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019, precum şi alte chestiuni de ordin economic şi social. Şedinţa Consiliului raional a fost prezidată  de către doamna Zinaida Mandalac. În prealabil toate chestiunile au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate, toate deciziile primind avizul pozitiv al consilierilor. Rapoartele cu informațiile anexate la decizii prezentate de către șefii direcțiilor și secțiilor Consiliului raional au fost pe cît de succinte, pe atît de explicite. Raportorii au dat răspunsuri exhaustive la toate întrebările parvenite. Anticipat ședinței, toți consilierii raionali şi locuitorii raionului au avut posibilitatea să facă cunoștință cu rapoartele integrale care au fost publicate pe pagina web oficială a Consiliului Raional Florești: www.floresti.md.

Decizii aprobate în cadrul ședinței din 12.12.2018 Aici