În atenţia pensionarilor!

20 decembrie 2018

Pensionarii care au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie, vor avea dreptul la reexaminarea (recalcularea) pensiei pentru limită de vârstă.

Reieşind din modificările şi completările Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, (prin Legea nr. 165 din 26.07.2018), reexaminarea (recalcularea) se prevede a fi efectuată eşalonat, în dependenţă de anul ieşirii la pensie şi durata stagiului de cotizare realizat după stabilirea pensiei.

Ca urmare, persoanele care au ieşit la pensie pînă la 01.01.1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după pensionare cel puţin 15 ani, vor avea dreptul la reexaminarea pensiei de la 01.01.2019, cei care au activat după stabilirea pensiei mai puţin de 15 ani – vor avea dreptul la reexaminare de la 01.01.2020. Iar pensionarilor cărora pensia a fost stabilită după 01.01.1999, reexaminarea pensiilor pentru limită de vîrstă se va efectua începând cu 01.01.2021, reieşind de stagiul de cotizare care a fost realizat după stabilirea pensiei, după cum urmează:

– de la 01.01.2021 reexaminarea va fi efectuată la cei cu stagiu de cotizare de la 15 ani;

– la 01.01.2022 – de la 12 ani la 15 ani;

– la 01.01.2023 – de la 10 ani la 12 ani;

– la 01.01.2024 – de la 7 ani la 10 ani;

– la 01.01.2025 – de la 5 ani la 7 ani;

– la 01.01.2026 – de la 3 ani la 5 ani;

– la 01.01.2027 – pînă la 3 ani.

Pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă pot solicita numai o singură dată reexaminarea pensiei, cu condiţia că mărimea pensiei reexaminate va fi mai mare decît cea aflată în plată.

Pentru reexaminarea pensiei în condiţiile legii sus-menţionate, solicitanţii pot depune cerere la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, începând cu 01.01.2019.

Autor: Şef CTAS Floreşti, Nina Vasilache