Majorarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii

3 ianuarie 2019

Începând cu 1 ianuarie 2019, prin Hotărârea Guvernului nr. 1284 din 26 decembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, s-au majorat cuantumurile indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii. Astfel, ele vor constitui, după cum urmează:

– pentru copiii născuţi în anul 2019 cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului – 6 303 lei;

– cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani (pentru persoane neasigurate) – 640 lei; 

– cuantumul minim a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani (pentru persoane asigurate) – 640 lei; 

– cuantumul indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate şi neasigurate – constituie 320 lei. 

Ţinem să menţionăm, că începând cu 1 ianuarie 2019 se va efectua în mod automat, recalcularea cuantumului indemnizaţiilor, şi beneficiarilor cărora li s-au stabilit indemnizaţia în anii 2017-2018, după cum urmează:

– indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani;

– indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, stabilită în mărime de până la 640 lei;

– indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină.

Conform legislaţiei în vigoare indemnizaţiile adresate familiilor cu copii se plătesc pentru luna precedentă.

Autor: Şef CTAS, Nina Vasilache