Reexaminarea pensiilor

3 ianuarie 2019

Începînd cu 02.01.2019 la Casa Teritorială de Asigurări Sociale Floreşti au început deja depunerea cererilor de către persoanele cu dreptul la reexaminarea pensiei. Conform prevederilor Legii nr. 156 – XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, modificat prin Legea nr. 165 din 26.07.2018, persoanele care s-au pensionat pînă la 01.01.1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după pensionare de cel puţin 15 ani, începînd cu 01.01.2019 depun cererile de acordare (reexaminare) cu anexarea următoarelor documente în original şi copie:

  • buletin de identitate;
  • carnetul de muncă;
  • actul de căsătorie şi/sau divorţ pentru confirmarea numelui/prenumelui (la necesitate pentru femei).Cererea cu toate documentele necesare se depun la Casa Teritorială de Asigurări Socială, unde este domiciliată persoana. Informaţii suplimentare la telefoanele: 0250-2-42-03; 0250-2-60-31.

    Autor:
     Şef CTAS Floreşti, Nina Vasilache