Felicitare!

14 ianuarie 2019

Deosebita și remarcabila cultură a neamului nostru reprezintă mîndria tuturor care s-au născut pe acest meleag, ea formîndu-se de-a lungul secolelor combinînd tradițiile originale cu noile realizări ale scriitorilor, dansatorilor, muzicienilor, pictorilor etc.

Una din prioritățile noastre este de a face totul pentru ca locuitorii raionului Floreşti să aibă acces la spațiul cultural comun, astfel se acordă susținere caselor de cultură, bibliotecilor, muzeelor pentru a asigura continuitatea firului cultural, tinerilor li se inspiră dragostea față de artă și frumos.

Ţin să menționez că dezvoltarea acestei ramuri se datorează celor care activează în domeniul culturii, celor care au talent, creativitate și entuziasm. Activitățile culturale care se desfășoară pe teritoriul raionului nostru au scopul de a revigora armonia în societatea noastră, valorile universale precum bunătatea, compasiunea și înțelegerea reciprocă. Anume cultura este cea care formează moștenirea spirituală a națiunii, asigură o legătură vie între generații și influențează formarea morală a generaţiei în creştere.

Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, vă aduc sincere mulțumiri pentru dedicație nelimitată profesiei și vă doresc inspirație, sănătate, prosperitate și ascensiuni în toate activitățile ce le desfășurați Dumneavoastră!

Cultura este totalitatea relaţiilor cultivate de om în contactul său cu existenţa înconjurătoare: de la modul în care omul cultivă pămîntul şi studiază stelele, pînă la felul în care cultivă prietenia şi poezia.

Cu înaltă considerație,

Ştefan Paniş, Preşedintele raionului Floreşti