Constituirea bazei de date cu referire la candidaţii la examenul de bacalaureat, sesiunea 2019

4 februarie 2019

În conformitate cu Programul de desfăşurare a sesiunii de examene în anul 2019, de către Direcţia Generală Educaţie  a fost organizată la data de 31 ianuarie 2019  o sesiune de instruire cu directorii, directorii adjuncţi din licee şi responsabilii de administrarea bazei de date din fiecare instituţie de învăţământ cu statut de liceu.

Scopul activităţii de informare/formare a fost familiarizarea persoanelor responsabile de constituirea bazei de date cu referire la candidaţii la examenul de bacalaureat cu procedurile de colectare, stocare, verificare şi păstrare a datelor personale şi a situaţiei şcolare la ciclul liceal a candidaţilor la examenul de bacalaureat utilizând Sistemul Automatizat de Prelucrare a Datelor (SAPD).

Moderatorul sesiunii de informare  doamna Larisa Novac, şef adjunct al DGE a adus în prim plan actele normative în baza cărora va fi organizată sesiunea de examene 2019.  Astfel, în perioada 10 ianuarie-15 februarie 2019 candidaţii la examenul de bacalaureat depun cerere pentru a fi înscrişi în lista candidaţilor pentru susţinerea examenelor de BAC. În sesiunea de examene 2019 au dreptul  de a se înscrie şi candidaţii restanţieri, începând cu sesiunea 2016. Examenul de bacalaureat poate fi susţinut gratuit de cel mult două ori în decursul următorilor 3 ani.

În contextul sesiunii au fost explicate procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale precum şi acordarea notei „ 10”  din oficiu la proba de examen la limba străină. La rândul său instituţiile vor informa candidaţii despre activităţile care vor fi organizate şi desfăşurate în sesiunea de examene 2019, totodată  candidaţii vor avea posibilitatea să se informeze de pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare.

Candidaţii pot obţine următoarea informație:

Informaţii despre candidaţi: http://aee.edu.md/sites/default/files/pliant_bac.pdf

Modele de teste din sesiunile de bacalaureat precedente: http://aee.edu.md/clasa-sesiunea-examen/clasa-12

Orarul examenelor de bacalaureat: http://aee.edu.md/content/informații-utile-pentru-candidații-la-examenul-național-de-bacalaureat

Candidaţii care se înscriu în regim de externat pentru susţinerea examenului naţional de bacalaureathttp://aee.edu.md/content/bac-externat

Astfel, în urma    constituirii bazei de date cu referire la candidaţii la examenul de bacalaureat, Direcţia Generală Educaţie va propune entităţii naţionale cu funcţii de evaluare şi examinare instituirea Centrelor de bacalaureat în sesiunea 2019.

Autor: Beiu Minodora, specialist principal DGE