Calitatea în educație–cerință a timpului

5 februarie 2019

Reuniunile metodice reprezintă activități cu caracter informațional, în cadrul cărora cadrele didactice din instituțiile de învățământ secundar general discută asupra obiectivelor realizate în anul școlar, identifică soluții la problemele cu care se confruntă, debreiază prevederile și reglementările noi din domeniul educațional, direcțiile prioritare în activitate pentru anul de studii.

La data de 29 ianuarie 2019, în incinta LT ,,M. Costin” din or. Florești s-a desfășurat reuniunea metodică la disciplina Educația plastică.

Seminarul a avut drept scop dezvoltarea competențelor profesionale și asigurarea schimbului de experiență didactică a cadrelor din domeniul artistico-plastic prin instrumentalizarea cu un set de repere și tehnici educaționale de profil.

Elevii care studiază în acest liceu au demonstrat că posedă abilități nu numai la disciplina vizată, ci și la dans, muzică, calități actoricești, valorificând elementele de cultură organizațională, promovând valori culturale ale diverselor domenii ale artelor spațial-temporale.

Cu mult artistism, elevii au adus în scenă fragmentul teatralizat ,,Chirița în provincie”, care a fost parte componentă a activității extrașcolare cu genericul: ,,Frumosul–remediul sufletului”.

Activitatea elevilor a fost ghidată de directorul adjunct pentru educație, profesoara de Educație plastică, doamna Colesnic Ala.

Rolul său în realizarea obiectivului general al reuniunii l-a avut următoarea informație: ,,Evaluarea în procesul de educație plastică și componentele interdependente ale acesteea”, prezentată de responsabilul de disciplinele Arte din cadrul Direcției Generale Educație, specialistul-metodist, doamna Zosim Liuba.

Evaluarea rezultatelor şcolare specifică nivelul performanţelor individuale ale elevului în raport cu competenţele urmărite, constituie stimularea evoluției experienței achiziționate și a gradului de formare a competenței celora pe care îi educă.

Școala aparține comunității, deci va oferi un feedback pozitiv activității, motiv ce impune existența unor strategii interne de asigurare și menținere a calității în educație-o cerință imperativă a timpului pe care îl trăim.

Autor: Zosim Liuba, specialist-metodist DGE Florești