Ședința de supervizare în grup mare cu asistenții sociali la data de 01 februarie 2019

5 februarie 2019

La deschiderea ședinței împreună cu d-nul Rusu Petru, a luat parte  Președintele raionului Florești, d-nul Paniș Ștefan, care a venit cu un cuvînt de salut în fața celor prezenți.

Au participat la ședință:

Rusu Petru, șef  Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei;

Ciobanu Maria, specialist relații sociale Structura Teritorială Florești al CNDDCM;

Zaharco Olga, specialist principal Serviciul Prestații Sociale;

Groza Aliona, contabil șef;

Furdui Angela, specialist principal serviciu Resurse Umane;

Krauss Galina, manager serviciu ”Asistență Socială Comunitară”;

Asistenți Sociali Comunitari  din 33 de localități ale raionului Florești.

În cadrul ședinței au fost abordate următoarele teme:

-Cu privire la schimbările parvenite în eliberarea Formularului nr 6 

”Specialistul în domeniu a adus la cunoștință despre schimbarea procedurii de eliberare a Formularului nr.6, formularul împreună cu Ancheta Socială va fi eliberată de către asistentul social.”

-Cu privire la listele persoanelor care nu au ridicat compensația pentru transport.

”Au fost repartizate asistenților sociali listele cu persoanele care nu au ridicat  compensația la transport anul recent și în 2018, acestea urmează a fi anunțate și monitorizate cu scopul accelerării procesului ridicării banilor.”

– Cu privire la schimbările recente în procedura de calculare a salariilor.

” Specialiștii au răspuns la întrebările asistenților sociali cărora le-a fost neclară procedura după care li s-a calculat salariul  și s-a verificat totodată dacă nu au fost comise erori în evidența studiilor și anilor lucrați .”

– Întrebări, propuneri, anunțuri, răspunsuri

”A fost prezentat asistentul social nou angajat din s. Iliciovca, Statnic Anastasia.”

La finalul ședinței, au fost făcute totalurile și s-au oferit răspunsuri la întrebările asistenților sociali, majoritatea devenind mai motivați de a munci productiv pe viitor.

Autor: Krauss Galina, manager serviciu ”Asistență Socială Comunitară”