Seminar informațional cu producătorii agricoli de la sate

5 februarie 2019

Pe 01 februarie 2019, Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Florești a organizat un seminar informațional cu producătorii agricoli de la sate. Au participat: conducători și specialiști din colectivele agricole corporative, conducători de gospodării țărănești, fermieri care își prelucrează cotele individual, specialiști în reglementarea proprietății funciare din primării, specialiști din serviciile disconcentrate în teritoriu care activează în domeniul agricol, reprezentanți ai băncilor comerciale și diferitor companii și structuri de comercializare a semințelor, pesticidelor, fertilizanților, carburanților, tehnicii agricole, sistemelor de irigare etc.

S-a discutat:

  1. Despre unele măsuri în vederea implimentării prevederilor Convenției Organizației Internaționale a Muncii privind securitatea și igiena muncii în agricultură.

Cu informație a vorbit Gheorghe Moraru–medic igienist la Centrul de Sănătate Publică Soroca;

  1. Despre unele măsuri în vederea respectării legislației în vigoare cu privire la protecția plantelor, carantina fitosanitară, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.

Cu informație a vorbit Ghenadie Zosim-inspector superior pe produsele fitosanitare în DTSA;

  1. Despre unele cerințe în domeniul semincer prevăzute în Legea nr. 68 din 05.04.2013 despre semințe.

Cu informație a vorbit Lidia Dragomirețchi–inspector superior pe controlul semincer în DTSA;

  1. Despre unele momente privitor pregătirii tractoarelor și inventarului agricol către revizia tehnică și lucrările agricole de primăvară.

Cu informație a vorbit Iulian Rotaru–specialist principal în DAA a Consiliului raional Florești, inspector-tehnic  la Inspectoratul ”Intehagro”;

  1. Dezvoltarea relaţiilor economice reciproc avantajoase între producătorii agricoli, procesatorii materiei prime agricole, furnizorii de seminţe, pesticide, fertilizanţi, tehnică şi inventar agricol, combustibil, băncile comerciale.

Cu informații și prezentări ai ofertelor au vorbit 16 reprezentanți ai diferitor companii, structuri și bănci comerciale din raion și republică.

Autor: Anatolie Cocerovschi, șeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Florești