Manifestare culturală cu genericul “Vă poftim la şezătoare”

6 februarie 2019

Motto: „…datinile, proverbele, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se poate constitui trecutul lor îndepărtat. Căci nu există bucurii mai de preţ ca averea de cuget şi simţire inclusă şi păstrată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor în adâncul sufletului, al moşilor şi strămoşilor noştri.” Alexandru Vlahuță

Șezătoare în raionul Florești.

Cântece străvechi, dansuri populare, glume și ghicitori.
Tradiţiile strămoşilor au prins viaţă în satul Cernița, raionul Florești. Sătenii au lăsat la o parte grijile şi munca de prin gospodării şi au organizat o şezătoare, aşa cum se obişnuia pe timpuri. Localnicii îşi doresc astfel să promoveze portul popular şi cântecele străvechi.
La șezătoare s-au adunat oameni de toate vârstele.
Îmbrăcaţi în straie tradiţionale, artiştii de la căminele culturale din satele Cernița şi Gvozdova au interpretat cântece populare trezind în rândurile celor prezenți amintiri și emoții pozitive, prin tradițiile și datinile prezentate în fața publicului. De la mic la mare, participanţii la şezătoare s-au prins în joc. Evenimentul a fost dedicat păstrării tradițiilor și promovarea portului popular, sala fiind împodobită cu covoare tradiționale și o expoziție de lucrări a următorilor meşteri populari: Mihail Pînzaru-în domeniul prelucrării artistice a lemnului, Elvira Cebotari-la Împletitul horboţelelor, care este un meşteşug artistic, îndeletnicire casnică a femeilor cu rădăcini timpurii şi cea a meşterului popular din satul Bobuleşti-Elena Chetraru, vestită prin ţesutul ştergarelor. Un loc special au avut obiectele vechi, care ţin de meşteşugurile de la baştină: ţesutul şi stativele, zestrea țesută, torsul, împletitul. Tradiţiile populare rămân tezaurul nostru cel mai de preţ şi trebuie să facem tot ce se poate pentru ca ele să se păstreze vii pentru toți oamenii.

Manifestarea culturală cu genericul “Vă poftim la şezătoare” s-a desfăşurat conform programului de activitate a Direcţiei Cultură, Turism, Tineret și Sport pentru perioada anului 2019 în colaborare cu Primăria satului Cerniţa. De asemenea, formaţia folclorică locală condusă de şefa căminului cultural, doamna Marinela Pînzari şi formaţia folclorică din satul Gvozdova condusă de domnul Andrei Zubco, au prezentat în fața spectatorilor un program artistic variat și dinamic, iar primarul satului, domnul Iurie Cheleș, a adus cuvinte de mulțumire tuturor participanților la manifestare.

Autor: Mihail Gutium, șef Centrul Meșterilor Populari, Direcţia Cultură, Turism, Tineret și Sport