Alocație lunară pentru participanții la acțiunile de luptă din Afganistan

8 februarie 2019

Pentru persoanele participante la acţiunile de luptă din Afganistan, Vă informăm că prin intermediul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Floreşti, aveţi dreptul de a depune cerere pentru a beneficia de alocaţia lunară de stat în mărime de 100 lei. Cererea se depune cu anexarea obligatorie a următoarelor documente în xerocopie şi în original:

  • Buletin de identitate;
  • Legitimaţia eliberată de organele corespunzătoare, care confirmă drepturile participanţilor la acţiunile de luptă, conform Legii nr. 121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară,
    Alocaţia se stabileşte din Bugetul de Stat, indiferent de faptul dacă sunt sau nu beneficiari de pensii sau de alte prestaţii. La data de 01.01.2019 de alocaţie lunară de stat beneficiază 207 persoane-participanti la acţiunile de luptă din Afganistan. La fel, această categorie, conform Legii 190/2003, cetățenii pot beneficia de bilete de tratament balneo-sanatorial gratuit o dată la 3 ani la instituţiile balneo-sanatoriale din ţară (Cahul, Călăraşi, Vadul lui Vodă, Dubăsari), cît şi peste hotare (Ucraina–Sergheevca, Truscaveţ).

Persoanele pot depune cererea la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, cu anexarea setului complet de documente, după cum urmează:

  • Buletin de identitate;
  • Legitimaţia eliberată de organele corespunzătoare, care confirmă drepturile participanţilor la acţiunile de luptă;
  • Recomandarea medicală (Forma 070);
  • Certificat de confirmare că în ultimii 3 ani nu a beneficiat de bilet sanatorial prin intermediul Direcţiei Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, sau în cazul persoanelor angajate în câmpul muncii, de la locul de muncă.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de tel.: 0250-2-42-03, 0250-2-63-92, sau să vă adresaţi pe adresa instituției CTAS Floreşti, bul. Victoriei 2, biroul 4, 13, în incinta Consiliului Raional Floreşti, etajul 1.
Autor: Nina Vasilache, Şef CTAS Floreşti