Concursul raional ,,Pedagogul anului 2019”

8 februarie 2019

Conform Planului de activitate al Direcției Management al Curriculului și Formare Profesională Continuă din cadrul DGE Florești a avut loc concursul raional ,,Pedagogul anului 2019”. Concursul „Pedagogul Anului” a devenit un factor relevant de promovare a imaginii şcolii în societate, un mijloc de stimulare şi apreciere a muncii cadrelor didactice. Acest concurs oferă oportunitate tuturor participanţilor de a promova înalta măiestrie pedagogică, competenţele profesionale avansate şi de a-şi crea o imagine pozitivă în societate. Concursul ,,Pedagogul anului 2019”, etapa locală, s-a desfăşurat în 10 instituţii de învăţământ din raionul Florești.  În cadrul etapei raionale a concursului au fost desemnați 7 învingători din instituțiile de învățământ, dascăli cu experienţă pedagogică avansată, deţinători ai gradelor didactice întâi și doi. Participanţii la concurs au demonstrat competenţe profesionale deosebite, tehnici şi procedee didactice eficiente, moderne și captivante. Au fost susţinute ore publice bogate în conţinut, structurate corect din punct de vedere ştiinţific şi metodic.

Competențele și abilitățile cadelor didactice participante în cadrul concursului au fost apreciate de un juriu specializat, conform nominației, după cum urmează:

– Nominația ,,Profesorul Anului 2019”

Procopii Marina, profesoară de matematică, LT ,,M.Eminescu” Florești – Locul I

Panfil Ina, profesoară de educația muzicașă, LT ,,Ion Creangă” Florești – Locul II

Țehman Galina, profesoară de educația tehnologică, gimnaziul Gura Căinarului – Locul III

Dragan Natalia, profesoară de matematică, LT ,,Ion Creangă” Florești – Locul III

Costrov Elena, profesoară de limba engleză, LT Ștefănești – Locul III

– Nominația ,, Învățătorul Anului 2019”

Calmațui Svetlana, învățătoare, LT ,,M.Eminescu” Florești – Mențiune

Astfel de concursuri au un impact deosebit în stimularea activităţii creative a pedagogului şi diseminarea bunelor practici. Participarea a fost o încercare a cadrelor didactice de a-şi promova experienţa didactică, performanţele şi capacităţile profesionale. Se consideră, că învingătorii reprezintă factorul primordial al succesului concursului anual.

De asemenea,  oferim tuturor participanţilor recunoaştere, atragem atenţia asupra unor aspecte pozitive ale educaţiei şi impulsionăm competiţia şi creativitatea în sistemul educaţional. Urăm tuturor pedagogilor sănătate şi prosperitate, inspiraţie, tenacitate, optimism nesecat, consecvenţă, tărie de caracter, iar munca Dumneavoastră să vă fie răsplătită din plin şi să găsiţi continuu satisfacţie în nobila misiune pentru formarea competenţelor tinerilor generaţii. Felicitări!

A fi dascăl… Este o profesie de suflet, este o artă, ce dăltuiește viitorul prin truda prezentului, este călătoria în lumea dorințelor plină de aventurile palpitante ale copilăriei atâtor generații. 

Autor: Diana Pantaz, sef DMCFPC  din cadrul DGE