Seminar cu crescătorii de ovine și caprine

8 februarie 2019

Direcția Agricultură și Alimentație, împreună cu Asociația republicană a crescătorilor de ovine și caprine și cu susținerea Direcției Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Florești, au desfășurat pe 06 februarie un seminar cu crescătorii de ovine și caprine din raionul Florești.

La  eveniment au participat:

 • Prisacaru  Pavel- președinte al Asociației republicane a crecătorilor de ovine și caprine;
 • Alexandru Prodan-șef al Direcției Teritoriale pentru Siguranța  Alimentelor Florești;
 • Gorbievschi Tatiana-specialist principal pe problemele planificării și dezvoltării producției animaliere în Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional;
 • Ivanes Igor-șeful secției supraveghere sanitar-veterinară din cadrul DTSA Florești;
 • Guzun Gheorghe-antreprenorul fabricii de prelucrare a laptelui de ovine din raionul Cimișlia.

S-a discutat:

 1. Cu privire la sarcinile și obligațiunile Administrației Publice Locale de nivelul întîi și crescătorilor de ovine și caprine din raion întru respectarea Legii Zootehniei nr.412-XIV din 27.05.1999 și Regulamentului cu privire la pășunat și cosit aprobat prin HG nr.607 din 23.07.2010; măsurile de sprijin pentru crescătorii de animale acordate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Pe problemele menționate a vorbit Gorbievshi Tatiana.
 2. Despre necesitatea organizării a Asociației rationale a crescătorilor de ovine și caprine. Sarcinile și prioritățile asociației în organizarea proceselor de producere a producției animaliere;
 3. Cu privire la perspectiva de organizare în raion a unui punct de colectare a laptelui de ovine și caprine; modalitatea și condițiile de comercializare a laptelui de ovine și caprine;
 4. Perspectivele de comercializare a lînei de ovine.
  Pe problemele menționate au vorbit d-nii Prisacaru Pavel și Guzun Gheorghe.
 5. Cu privire la cerințele sanitar-veterinare pentru organizarea pășunatului ovinelor și caprinelor, amplasării stînelor, comercializării producției animaliere.
  Pe problemele menționate au vorbit d-nii Ivanes Igor și Prodan Alexandru.
  Autor: Anatolie Cocerovschi, șeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Florești