Atelier de formare pentru profesorii de Educaţie pentru societate din raionul Floreşti

15 februarie 2019

În conformitate cu Reperele metodologice de organizare a procesului educaţional la disciplinele şcolare Educaţia civică şi Educaţia pentru societate în anul de studii 2018-2019, tema de cercetare la clasă este: Valorificarea activităţilor de învăţare bazate pe proiect în procesul de formare a competenţelor pentru u cultură democratică.

Turnamentul în domeniul Monitorizării Drepturilor Omului/Copilului este o activitate de învăţare complexă, care contribuie explicit la formarea acestora.

Atelierul a fost condus de dna Cebotar Natalia, grad didactic I din Instituţia Publică Gimnaziul Sîrcova, raionul Rezina aduce la cunoştinţă profesorilor ce este şi ce scop urmăreşte Monitorizarea Drepturilor Copilului.

Scopul monitorizării Drepturilor Copilului este de a ajuta instituţiile să reflecteze asupra acţiunilor pe care le întreprind pentru a respecta şi asigura drepturile copilului şi să determine ce schimbări sunt necesare pentru a îmbunătăţi situaţia.

Monitorizarea drepturilor copilului are ca scop:

  • Să identifice progresele şi problemele cu care se confruntă unii copii individual, unele grupuri de copii sau o comunitate în întregime cu privire la respectarea drepturilor copilului/omului;
  • Să determine dacă resursele alocate pentru asigurarea drepturilor copilului, în special cele financiare şi umane, sunt utilizate eficient.

Pe parcurs s-au stabilit obiectivele monitorizării (ce vom observa?), indicatorii (cum ne vom da seama despre situaţia obiectivului monitorizării?), sursele de colectare a informaţiilor pentru indicatori (cine deţine informaţie?), elaborarea şi aplicarea metodelor / instrumentelor de colectare a datelor (cum vom colecta informaţia?), organizarea şi analiza informaţiilor (cum extragem concluzii din informaţiile culese?), elaborarea raportului de monitorizare şi prezentarea lui (cui, în ce formă şi cu ce scop vom prezenta rezultatele monitorizării?).

În încheiere s-a menţionat, pentru ca un proces de monitorizare să fie calitativ, trebuie să se ia în consideraţie: planificarea, transparenţa, flexibilitatea, protecţia copilului ca prioritate.

Monitorul trebuie să acţioneze în interesul superior al copilului, informând despre Caz profesorul sau asistentul social sau o persoană de încredere din comunitate.

Autor: Furtună Lidia, specialist metodist DGE Floreşti