Ședinţă de lucru cu directorii adjuncţi pentru instruire din instituţiile de învăţământ primar şi secundar

15 februarie 2019

În conformitate cu Planul managerial anual al Direcţiei Generale Educaţie, la data de 13 februarie 2019 a fost convocată o şedinţă de lucru cu directorii adjuncţi pentru instruire din instituţiile de învăţământ primar şi secundar.

Chestiunile incluse în ordinea de zi:

Sesiunea I.

– Cu privire la raportul  raional  de  monitorizare referitor la implementarea Instrucţiunii privind managementul temelor pentru acasă în învăţământul primar, gimnazial şi liceal;

– Aspecte de organizare a activităţii comisiei metodice la nivelul instituţiei de învăţământ, de la teorie la practică.

Sesiunea II.

– Nevoi de formare/deseminarea bunelor practici: activităţi în grupuri.

Grupul I.  Elaborarea graficului evaluărilor sumative pentru  un semestru

Grupul II. Asistenţa metodică a tânărului specialist

Grupul III. Etape de organizare şi desfăşurare a activităţii de control/ evaluare

Grupul IV. Propagarea experienţei avansate a cadrelor didactice

Grupul V. Managementul timpului  în activitatea profesională

Grupul VI. Etape în elaborarea unui instrument de evaluare

Moderatorul şedinţei a fost dna Larisa Novac, şef adjunct DGE care a condus activităţile de informare și formare. În discursul său s-a referit la mențiunile relevante cu referire la rezultatele  consultării opiniei elevilor, părinţilor, cadrelor didactice cu referire la temele pentru acasă. Totodată au fost formulate recomandări cu referire la respectarea Instrucţiunii privind managementul temelor pentru acasă, în învăţământul primar, gimnazial şi liceal.

În continuare dna Ala Gangan, director adjunct pentru instruire de la Liceul Teoretic Cuhureştii de Sus, a prezentat o comunicare privind organizarea activităţii comisiei metodice la nivelul instituţiei de învăţământ. Informaţia prezentată a reflectat practicile de lucru a unei comisiei metodice din instituţie pe parcursul unui an şcolar.

Sesiunea a doua  a demarat cu lucrul în grupuri, fiind oferită posibilitate participanţilor de a face schimburi de păreri, de experienţe și opinii. Fiecare grup a elaborat câte un material cu referire la tema propusă, iar informaţia în scris a fost expusă pe postere.

Participanţii la şedinţă au apreciat  şedinţa organizată ca fiind o posibilitate de informare/formare, diseminare a bunelor practici, schim de opinii, informaţii. Materialele elaborate în cadrul activităţilor practice urmează a fi distribuite tuturor directorilor adjuncţi după prelucrare şi sistematizare.

Autor: Mocreac Svetlana, specialist, Serviciul management al resurselor umane, comunicare cu publicul din cadrul Direcţiei Generale Educaţie