Seminarul ,,Însămânțarea artificială a bovinelor”

15 februarie 2019

Întreprinderea de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor” împreună cu Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional au desfășurat la data de 14 februarie un seminar cu tehnicienii pentru însămânțarea artificială a bovinelor din raion.

La eveniment au participat:

  • 19 tehnicieni pentru însămânțarea artificială a bovinelor (în raion activează 24 puncte pentru însămânțarea artificială a bovinelor);
  • Efteni Ala–expert zootehnic la ÎSCRARA;
  • Gorbievschi Tatiana–specialist principal pe problemele planificării și dezvoltării producției animaliere la Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional;
  • Bencovschi Mihail–inspector în domeniul zootehnic la Agenția Națională Siguranța Alimentelor, responsabil pentru raioanele Florești și Sângerei.

Cu o informație despre rezultatele obținute în anul 2018 de tehnicienii pentru însămânțarea artificială a bovinelor din raion în reproducerea și ameliorarea animalelor, obiectivele pentru anul 2019, precum și despre cerințele tehnicii securității muncii în utilizarea containerului (vasului) „Dewar” în procesul de lucru și alimentare a acesteia cu azot lichid, a vorbit d-na Efteni Ala. În informație s-a menționat, că în întregime pe raion, raportul dintre vacile acoperite artificial în anul 2018 și numărul total al acestora a constituit 78%, ori o creștere cu 6% comparativ cu anul precedent 2017. Analizând minuțios lucrul efectuat de fiecare tehnician, d-na Efteni s-a referit și la necesitatea îndeplinirii corecte a registrelor de evidență a însămânțărilor artificiale a animalelor, conlucrării mai eficiente cu Administrația Publică Locală de nivelul unu în vederea evidenței și prezentării la secția pentru statistică Florești a datelor corecte a șeptelului de animale din localități și a lucrului cu taurii neautorizați.

Pentru fiecare tehnician au fost puse sarcini concrete de acoperire a animalelor, sarcina în întregime pe raion fiind stabilită de 80% în raport cu șeptelul de vaci înregistrat oficial la situația din 01.01.2019 la direcția pentru Statistică.

Pentru rezultatele înalte obținute în lucru în anul 2018, au fost menționați și stimulați material următorii tehnicieni:

  • Cemârtan Pavel din comuna Izvoare, locul întâi;
  • Leneș Serghei din satul Putinești, locul doi;
  • Boldescu Serghei din comuna Prajila, locul trei.

Despre unele probleme în vederea sporirii eficienței lucrului de reproducere a animalelor, conlucrării mai productive a tehnicienilor cu Autoritățile Administrației Publice Locale în scopul îmbunătățirii evidenței animalelor, lucrului de prevenire împotriva maladiilor la animale, precum și despre sarcinile cu privire la îndeplinirea și respectarea Legii în zootehnie nr. 412-XIV din 27.05.1999 a vorbit d-na Gorbievschi Tatiana.

D-ul Bencovschi Mihail s-a referit la însămânțarea animalelor tinere, necesitatea de a ține cont de vârsta și masa vie a acestora la momentul de acoperire, perioada optimă de însămânțare, respectarea regimului de hrană a animalelor, importanța sării, fosforului și calciului în sporirea procesului de reproducere.

A avut loc și un schimb de păreri asupra problemelor puse în discuție. La întrebările tehnicienilor prezenți la eveniment au dat răspuns d-nii Efteni Ala, Gorbievschi Tatiana și Bencovschi Mihail.

Autor: Cocerovschi Anatolie, Șef al Direcției Agricultură și Alimentație