Tradițiile și obiceiurile strămoșești populare au prins viață în orașul Mărculești

19 februarie 2019

Datinile, poveştile, muzica şi poezia sînt arhivele popoarelor. Cu ele se poate oricînd reconstrui trecutul întunecat. (A. Russo)

Şezătoare cu voinici, / Fete mari şi fete mici. / Aşa-și petrec serile, / Descreţîndu-şi frunţile, / Torcîndu-şi fuioarele, / Îndulcindu-şi zilele.

Moldovenii de cînd e lumea sînt  înfrăţiţi cu cîntecul şi jocul, pe care le stăpînesc cu multă  dibăcie şi înţelegere. Oamenilor de la sate, în trecut  le era drag să fie împreună! Deseori se întovărăşeau la muncă, dar şi la distracţii. Duminica se întîlneau la biserică, iar în timpul săptămînii, se ajutau la lucru: primăvara-la arat, vara şi toamna-la cules roada. Iarna, cînd zilele erau scurte, se întîlneau la şezători. Șezătoarea a constituit unul din obiceiurile cu rol foarte important în viaţa socială a localității. Omul de la ţară vede în şezători un bun prilej de a mai pune cîte ceva la cale, a face un lucru, dar şi de a se odihni, a se recrea, de a mai schimba o vorbă cu oamenii, unde se transmitea şi se prelua tradiţia populară, cei prezenți la șezătoare își alinau  sufletul, de regulă cu melodiile transmise din generație în generație. Putem afirma cu certitudine că Şezătoarea reprezenta un obicei tradiţional din ciclul vieţii, un fel de instituţie socială care îndeplinea pe atunci multiple funcţii în viaţa tineretului şi a colectivităţii în general. Era un cadru natural, prin intermediul căruia se creau posibilităţi de cunoaştere reciprocă a tinerilor şi legarea unei prietenii, care ducea ulterior la crearea familiei.

În contextul celor menţionate, în or. Mărculești a avut loc o șezătoare regională cu genericul “Dragostea ieri și azi în folclorul național ”, organizată de către primăria locală în comun cu Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport a Consiliului raional Florești, administrația gimnaziului ”V. Alecsandri” în frunte cu directoarea Nagrineac Svetlana, o doamnă primitoare și grijulie; de către administrația bibliotecii publice și a cantinei de ajutor social, și nu în ultimul rind, un aport deosebit îl datorăm conducătorului  casei de cultură d-na Pînzari Maria, care a monitorizat cu dibăcie activitatea și d-na Comerzan Olga, directorul casei de cultură. Șezătoarea s-a desfășurat în incinta  gimnaziului ”V. Alecsandri” din or. Mărculești,  în casa mare tradițională, amenajată în stil rustic, oferind o ambianță perfectă pentru un eveniment ca pe vremuri, oferind locuitorilor o alternativă autentică de petrecere a timpului liber, în care munca se îmbină cu distracția. La sărbătoare au fost prezentate tradițiile populare, au fost îmbinăte toate elementele folclorice: dansul, cîntecul străvechi, snoavele, bancurile, bucatele tradiționale, portul popular, și nu în ultimul rând voia bună, datorită colectivelor artistice prezente la activitate: ansamblul etnofolcloric ”Drăgaicele” din or. Mărculești, ansamblul de  elevi talentați „De la mic la mare”  de la gimnaziul „V. Alecsandri”, condus de ingenioasa profesoare Suhari Carolina, ansamblurile cu titlul model „ Izvoraș cu apă rece”  din satul Prajila și „Busuioc din  Băhrinești” din localitatea cu același nume.

La șezătoare  au venit oameni de toate vîrstele,  ei admirînd  și afirmînd că ”sunt mîndri de tradițiile și obiceiurile ce ne reprezintă”. Meșterii populari prezenți la activitate–Rusu Nelea, Lungu Andreea au prezentat la expoziție obiectele confecționate manual. D-na  Odobescu Dora-specialist principal în cadrul Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport, a venit în fața celor prezenți cu multe urări de bine, premii pentru fiecare colectiv, care a depus efort pentru participarea și organizarea acestei sărbători, scopul fiind promovarea tradițiilor naostre strămoșești. De asemenea, primarul or. Mărculești dl. Vîrlan Ion, a venit cu un cuvînt de mulțumire pentru cei care au prereluat obiceiurilor reînviate după decenii întregi, tradiții rurale pe care tinerii de acum nu au apucat să le cunoască, iar vîrstnicii satelor și le amintesc cu nostalgie.

Autor: Revenco Rada, secretarul consiliului or. Mărculești