Loc de muncă vacant!

6 martie 2019

Anunţ!

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Specialist principal, Secţia Protecţia persoanelor în etate şi cu dizabilităţi

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Asigurarea protecţiei sociale a persoanelor în etate şi cu dizabilităţi
 • Studierea, analiza şi promovarea implementării legislaţiei în vigoare, strategiilor în domeniul asistenşei sociale a persoanelor în etate şi cu dizabilităţi ;
 • Asigurarea funcţională a serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi, coordonarea şi monitorizarea activităţii acestora, etc.

Persoanele cointeresate vor respecta următoarele condiţii de partcipare la concurs:

 1. deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. au studii în unul din domeniile: asistenţă socială, pedagogie, drept, medicină;
 4. au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 6. nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

Pentru participare la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de concurs care conţine:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic;

Bibliografie:

 • Legea nr.158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.190 – XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
 • Legea Asistenţei sociale nr. 547 – XV din 25 decembrie 2003;
 • Legea nr.60 din 30.03.2012 privind  incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, etc.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse pînă la 25.03.2019, Consiliul raional, et.2, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

Telefon de contact: (0-250) 2-02-85, e-mail: a_furdui@mail.ru