Loc de muncă vacant!

6 martie 2019

Anunţ! (repetat)

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior din cadrul secţiei ,,Contabilitate bugetară”.

Scopul general al functiei:

 • Primirea, analiza si totalizarea darilor de seamă
  Sarcini de baza:
 • Realizeaza sarcinilor de complesitate medie, sistematizeaza (zilnic) informatia privind executarea veniturilor si cheltuielilor bugetului.
 • Primeste dari de seama, trimestriale si anuale privind executarea bugetului si participa la totalizarea acestora.
 • Totalizeaza informatia privind creante si datoriilr cu termen de acitare expirat.
 • Acorda consultatii metodologice privind  evidenta contabila in institutiile bugetare.
 • Conditii de baza de participare la concurs:
 • detine cetatenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii superioare;
 • nu a înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru vîrstă;
 • este aptă din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie;
 • are cel puţin stagiu de muncă de doi ani;
 • Conditii specifice pentru participare la concurs:
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul;
 • Cunoasterea modului de functionare a unei autoritati publice;
 • Atributii profisionale: Lucru cu informatia, actele legislative si normative, planificare, organizare, analiza, sinteza si elaborarea documentelor;
 • Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de initiativa;
 • Cunostinte de operare la calculator cu programele; 1-C, Word, Exel.

       Documente ce urmeaza a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic;
 • Bibliografia concursului:
 • Constitutia Republicii Moldova;
 • Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la functia publica si statutul functionarului public;
 • Legea nr.25- XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduita a functionarului public;
 • Legea contabilitatii nr.113 din 27 aprilie 2008.
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.216  din 28 decembrie 2015.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 24 martie 2019,  la adresa:  sediul Consiliul raional  Floresti, Bd. Victoriei 2, (et.2) bir. 23, Direcţia Finanţe. 

Persoana responsabila de oferirea informatiilor suplimentare si de primire a documentelor: Onilov Ludmila, tel: (0250) 2-19-20, E-mail:ludmila.onilov@mail.ru