Așa am sărbătorit Mărțișorul!

18 martie 2019

Evoluţia societăţii contemporane, caracterizată prin accelerarea schimbărilor în toate sferele de activitate, a creat situaţia când şcoala, oricât de elevată ar fi, nu mai poate juca rolul de unic generator de cultură, doar prin valorificarea valenţelor educative ale disciplinelor de studiu. Activitățile extrașcolare diferă de alte forme de educaţie prin caracterul său opţional-benevol, pluridisciplinar, prin varietatea formelor şi a conţinutului.

În acest context, proiectul Concursului Raional, propus de Direcția Management Curricular și Formare Profesională Continuă din cadrul Direcției Generale Educație ,,Călătorie prin țările lumii”  este un concurs multidisciplinar  integrat  cu următoarele obiective:

  • Promovarea valorilor culturale ale popoarelor lumii;
  • Formare deprinderilor de integrare a elevilor în spațiul intercultural al lumii.

Concursul a fost desfășurat pe data de 3 martie 2019, în incinta L.T. ,,M. Costin,, din or. Florești cu participarea echipelor din instituțiile de învățământ general din raion.

Fiecăre echipă a promovat cultura unei țări, programul de prezentare fiind:

  • 2 numere artistice ale țării respective;
  • Albumul monumentelor de artă și istorie a țării, însoțite de comentarii (albumul pictat);
  • Prezentarea costumului național al țării respective (femeiesc/bărbătesc) – comentat;
  • Mâncarea tradițională a țării respective (pregătită/comentată).

Astfel, scopul și obiectivele concursului au fost în strânsă concordanță cu următoarele competențe-chee/transversale:

  • Competențe interculturale, civice, morale;
  • Competențe culturale, interculturale (de a percepta și de a crea valori).

Toate echipele au surprins prin prestanța lor artistică, atât juriul, cât și oponenții săi. În sală a domnit o atmosferă prietenească și de susținere reciprocă.

Aducem mulțumiri tuturor instituțiilor participante pentru munca asiduă și cheltuielile financiare investite în pregătirea echipelor!

Am savurat din plin cu toții din minunatele clipe de ,,Mărțișor”  pe plaiurile floreștene.

Autor: Zosim Liuba–specialist metodist, DGE Florești