Contextualizarea interdisciplinarității în cadrul orelor de religie

18 martie 2019

La data de 12.03.2019, în incinta Direceția Generală Educație Florești, s-a desfășurat seminarul raional la Religie cu genericul „Contextualizarea interdisciplinarității în cadrul orelor de religie”. Au participat: DGE Florești, Protopopiatul raionului Florești, Cadre didactice ce prdau disciplina religia în instituțiile de învățământ, Asociația obștească ,,Moldova pentru viață” și preoții din raion.

După rugăciunea de început, Protopopul raionului Florești, Protoiereul mitrofor Ilie Munteanu, a venit cu un cuvânt de salut. Sfinția sa, a încurajat parteneriatul Biserică-Școală-Comunitate, accentuând frumoasa și rodnica colaborare pe parcursul anilor.

Seminarul a fost moderat de către d-na Diana Pantaz,  șef DMCFPC, care a prezentat raportul „Criterii de evaluare și discriptori de performanță pentru disciplina Religie”. De asemenea, au fost abordate criteriile de analiză a procesului de evaluare din perspectivă religioasă.

Au urmat prezentările protoiereului Victor Plămădeală, metodist responsabil de predarea religiei cu genericul „Formarea conceptului despre lume la tineri. Expectanțele dezirabile la tineri prin ora de Religie” și Misterul particulei lui Dumnezeu. Prezentarea acestei teme a trezit interesul auditoriului, deoarece au fost etalate câteva descoperiri științifice recente din domeniul fizicii cuantice, care interferează scrierile biblice și reliefează  armonia dintre știință și religie.

Cu un discurs tematic în fața auditoriului a venit preoteasa Aliona Robu, profesor de religie L.T. „M. Eminescu” or. Florești. Ea a vorbit despre „Argumentul pentru predarea interdisciplinară a religiei” cu referință la formarea personalității elevului pe diferite aspecte: intelectuală, emoțională, socială, estetică, psihologică și artistică. Totodată s-au accentuat posibilitățile activității interdisciplinare ale Bisericii în parteneriat cu școala.

În a doua parte a seminarului d-na Nadejda Usatîi, președinte al Asociației obștești „Moldova pentru viață” a menționat despre inițierea Campaniei „Luna pentru viață 2019” și a „Marșului pentru viață 2019”, „Unic din prima secundă”,  urmând o donație de pliante și reviste în susținerea vieții și protecției copiilor.

În cadrul seminarului au fost expuse diferite opinii, care au generat în concluzie că viața și dezvoltarea copilului au prioritate.  În comun acord ne vom încadra în toate activitățile propuse de DGE și Protopopiatul raionului. Or, numai prin promovarea insistentă a valorilor creștin-ortodoxe, în special în rândurile tineretului, am putea menține echilibrul unei societăți sănătoase.

La finele seminarului tutror celor prezenți le-au fost înmânate certificate de partcipare.

Autor: Diana Pantaz,  șef DMCFPC