Seminar raional cu profesorii de Educaţie pentru societate

18 martie 2019

La data de 13 martie 2019, în sala de ședințe a Consiliului  raional Florești,  s-a desfășurat  seminarul raional cu profesorii care predau disciplina ,,Educaţie pentru societate,, cu tema: Învățarea bazată pe proiect-abordări conceptuale și metodologice.

Moderatorul  seminarului  d-na Furtună Lidia, specialist metodist DGE Floreşti, a condus activităţile de informare și formare.

Seminarul a avut drept scop informarea, dezvoltarea competențelor profesionale și asigurarea schimbului de experiență didactică a cadrelor care predau disciplina Educație pentru societate, prin instrumentalizarea cu un set de repere și tehnici educaționale de profil.

În cadrul seminarului au fost elucidate următoarele probleme:

  1. Lecții învățate din experiența de predare-învățare-evaluare a competențelor pentru o cultură a democrației;
  2. Învățarea bazată pe proiect: abordări conceptuale și metodologice; competiție și dezbateri;
  3. Relațiile în cadrul echipei. Determinarea structurii ghidului echipei eficiente;
  4. Modalități de comunicare între membrii grupului;
  5. Evaluarea în baza descriptorilor a competențelor pentru o cultură democratică.

La începutul seminarului, d-na Furtună Lidia a venit cu un cuvânt de salut,  în continuare, profesorii au lucrat în echipe, fiind oferită posibilitatea participanţilor de a face schimburi de opinii și de experienţe. Fiecare grup a elaborat câte un produs cu referire la tema propusă, iar informaţia a fost expusă pe posterele ,,Reacția părinților, elevilor, administrației, profesorilor, comunității în predarea disciplinei Educație pentru societate”. În cadrul seminarului s-a mai discutat despre: Cât de cooperant poate fi o persoană? și cum funcționează Consiliul Local? Cum membrii grupului comunică non-verbal? Cum iau o decizie? Care este rolul observatorului? Cel mai bun feedback etc.

S-a accentuat că Metodologia de evaluare prin descriptori și exemplele de dovezi asociate descriptorilor la clasa a V-a și a X-a, exemplele de fișe de evaluare și autoevaluare sunt instrumente utile pentru toți pedagogii.

Participanţii la seminar au apreciat seminarul organizat ca fiind o posibilitate de informare/formare, diseminare a bunelor practici, schimb de opinii, informaţii. Materialele elaborate au fost distribuite tuturor participanților.

Autor: Răilean Alina, profesor Istoria românilor și universală/educație civică în L.T. „M. Eminescu” or. Florești