Profesorul modern este profesorul care învaţă

22 martie 2019

Meseria de cadru didactic urmareste obiective deosebite: pregatirea adolescenţilor din punct de vedere academic, dar şi pregatirea lor pentru viaţă. Rolul profesorului este de partener, care îndrumă elevii în achiziţionarea unor cunoştinţe durabile, pe care le pot aplica în viitor. Profesorii care folosesc un cadru pentru predare şi învăţare bazat pe implicarea activă a elevilor, beneficiază de cunoştinţele, schemele şi creativitatea tuturor elevilor din clasă.

Conform Planului de activitate al Direcţiei Generale Educaţie din cadrul Consiliului raional Floreşti şi în scopul consolidării capacităţilor profesorilor de chimie cu referire la diversificarea  strategiilor didactice în cadrul procesului de predare- învăţare- evaluare, dar şi asigurarea diseminării bunelor practici/experienţe între cadrele didactice, la data de 21 martie  2019 în incinta Liceului Teoretic „Anton Cehov” din or. Floreşti a fost desfăşurat un seminar raional cu profesorii de chimie. Genericul seminarului a fost Metode și tehnici interactive de predare-învăţare- evaluare la chimie.

Conform agendei de lucru, în cadrul seminarului, au fost abordate subiecte cu referire la transmiterea şi însuşirea cunoştinţelor de chimie prin lecţii organizate în cadrul E R R E versus metode și tehnici interactive de predare-învăţare-evaluare. Totodată a fost studiată experienţa avansată a doamnei Cecilia Morohai, profesor de chimie în Liceul Teoretic din s. Ştefăneşti care a prezentat o comunicare la tema Instruirea asistată la calculator în cadrul orelor de chimie.

În cadrul seminarului a fost acordată asistenţă informaţională, consultativă cu referire la proiectarea demersului didactic, diversificarea strategiilor didactice, utilizarea TIC-lui în cadrul orelor, ş.a.

Cei 38 de participanţi la seminar au fost antrenaţi în activităţi pe grupuri, astfel a fost posibil de diseminat bunele practici şi de asigurat un transfer de informaţii păreri între cadrele didactice din raion.

Proverbul“Omul cât trăiește, învață” are o importanță deosebită în vocația de cadru didactic. Un profesor bun se preocupă în permanență de propria sa perfecționare, iar instruirea continuă nu se referă doar la stăpânirea disciplinei predate, ci și la îmbunătățirea metodelor didactice și de relaționare cu copiii, ca un bun psiholog care știe ce abordare să adopte la nivel comportamental.

Asfel, seminarul raional de chimie a creat premise pentru dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice, în sensul îmbunătăţirii strategiilor didactice. Profesorii îmbinând mijloacele traditionale cu cele inovative în cadrul lectiei, vor intelege mai bine elevii, nativii digitali, preocupările lor, astfel se va menţine un echilibru între informatiile abstracte şi cele concrete.

Autor: Larisa Novac, şef adjunct DGE