Ședință cu managerii școlari din raion

22 martie 2019

La 20.03.2019,  în sala de ședințe a Consiliului Raional Florești, s-a desfășurat ședința de lucru cu managerii școlari din instituțiile de învățământ  general din raion, organizată de Direcția Generală Educație Florești. După mesajul de salut, dl Tertea Tudor , șef DGE Florești, a prezidat ședința în continuare, care a inclus următoarele subiecte:

 1. Planificarea lucrărilor de reparație capitală/curentă în instituțiile de învățământ secundar general;
 2. Schema de încadrare pentru anul de studii 2019-2020;
 3. Desfășurarea testării candidaților la examenele de absolvire, sesiunea 2019;
 4. Programul de desfășurare a examenelor de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2019;
 5. Interzicerea colectării ilicite de bani în instituțiile de învățământ general;
 6. Totalurile concursurilor: Pedagogul anului; Elevii dotați;
 7. Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I;
 8. Acordarea sporurilor cu caracter special;
 9. Diverse.

La ședință ne-au onorat cu prezența: președintele raionului, dl. Paniș Ștefan; șeful Direcției Finanțe, dna Grîu Svetlana; președintele Federației Sindicale a Educației și Științei, dna Manole Aliona. Domnul Tertea Tudor, șef DGE a adus la cunoștința auditoriului procedura de reparație care urmează a fi efectuată în instituțiile de învățământ din raion. Dl Paniș la fel a vorbit despre reparațiile capitale și curente, analizând condițiile de lucru, documentația necesară ș.a. Dna  Grîu a venit cu o informație amplă despre schema de încadrare pentru anul de studii 2019-2020. Ea a îndemnat directorii de a face toate procedurile de rigoare ca toți angajații să fie cointeresați să muncească și accentuează faptul că schema de încadrare trebuie aprobată până la sfârșitul lunii martie.
Dna Novacșef adjunct DGE, informează despre organizarea și desfășurarea testării candidaților la examenele de absolvire, care se va desfășura conform orarului propus. În continuare, s-a comunicat programul de desfășurare a examenelor de absolvire a gimnaziului, remarcând faptul că sunt testele pentru sesiunea 2019, cu care urmează a se lucra. Se menționează că pentru elevii de clasa a IX-a cu CES se va pregăti pachetul de documente și se va prezenta la DGE Florești până la 28 .03.2019. La întrebarea cu privire la interzicerea colectării ilicite de bani în instituțiile de învățământ general, dna Novac a adus la cunoștință prevederile Ordinului nr. 86 din 15 martie 2019 și remarcă faptul că fiecare manager va trebui să elaboreze Planul instituțional anticorupțieDna Pantaz, șef DMCFPC a prezentat totalurile concursului ,,Pedagogul anului”, care s-a desfășurat în cadrul DGE, cu susținerea Consiliului Raional Florești. În urma evaluării celor 7 dosare ale cadrelor didactice care au participat,  s-a decis să fie apreciați în felul următor:
Premiul I  – Procopii Marina, profesoară de matematică în Liceul Teoretic ”M. Eminescu” Florești;

Premiul II – Panfil Ina, profesoară de educație muzicală în Liceul Teoretic ”I. Creangă” Florești;

Premiul III – Tehman Galina, profesoară de educație plastică în Gimnaziul Gura Căinarului;

Premiul III – Prodan Natalia, profesor de matematică în Liceul Teoretic ”I. Creangă” Florești;

Premiul III – Costrov Elena, profesor de limba engleză în Liceul Teoretic ”I. Creangă” Florești;

Mențiune – Calmațui Svetlana, învățătoare în Liceul Teoretic ”M. Eminescu”Florești.

Au fost numiți elevii care au câștigat concursul ,,Elevii dotați” și care vor primi bursă lunar. Vor fi acordate 15 burse de performanțe. Pentru treapta liceală 8 burse a câte 150 lei și pentru treapta gimnazială 7 burse a câte 100 lei, aprobate prin decizia Consiliului rational.

La întrebarea cu privire la Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, dna Pantaz a vorbit despre:

 • Aplicarea Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I;
 • Elaborarea unui orar de vizită a părinților;
 • Constituirea comisiei de evaluare ;
 • Constituirea comisiei de școlarizare a copiilor cu vârsta respectivă;
 • Organizarea și desfășurarea activității ,,Ziua ușilor deschise”;
 • Elaborarea unui panou de afișaj.

Dna Balan Angela, specialist principal metodist DGE vine să facă anumite concretizări și explicații la întrebarea cu privire la acordarea sporurilor cu caracter specific.

Iar la finele ședinței dna Zosim Liuba, specialist metodist DGE și dna Todiraș Liliana, specialist superior DGE au acordat diplome participanților care au fost apreciați cu premii și mențiuni la concursurile: ,,Călătorii în jurul lumii” și ,,Limba noastră-i o comoară”.

 Autor: Todiraș Liliana, specialist superior DGE Florești