Ședința Consiliului raional Florești

27 martie 2019

Prima ședință a Consiliului raional Floreşti din anul curent s-a desfășurat la data de 26 martie cu prezența a 28 de consilieri raionali din numărul total de 33. La şedinţă au participat preşedintele raionului, dl Ştefan Paniş; vicepreşedinţii Mihail Buruşciuc, Gheorghe Gancear şi Vladimir Gutium; şeful Inspectoratului de poliţie Floreşti, dl Alexandru Pozdneacov; şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional ş.a. Proiectele de decizii, 28 la număr, au fost examinate în prealabil la ședințele comisiilor consultative de specialitate.

Şedinţa a demarat cu onorarea simbolicii de Stat, apoi președintele raionului, dl Ştefan Paniş l-a felicitat cu prilejul zilei de naștere pe consilierul raional Alexei Zosim.

Președinte a ședinței, dl Iulian Şarban a propus spre audiere proiectele de decizii din ordinea de zi cu stabilirea regulamentului de desfășurare a ședinței.

Raportul privind activitatea desfăşurată de subdiviziunile Consiliului raional în anul 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 a fost prezentat de către dl Mihail Buruşciuc. Dumnealui a menţionat că obiectivul primordial în conlucrare cu autorităţile publice de nivelul unu şi cu agenţii economici este direcţionarea acţiunilor la realizarea indicatorilor preconizaţi în Programul de dezvoltare economică şi socială a raionului, implementarea programelor naţionale şi raionale, dezvoltarea infrastructurii sociale, folosirea raţională a mijloacelor bugetare cu scopul de a asigura o creştere economică stabilă şi un nivel de trai decent al cetăţenilor. Astfel Consiliul raional a examinat şi a aprobat în anul 2018 158 de decizii ce ţin de competenţele sale stabilite  de lege, inclusiv 21 decizii ce ţin de activitatea financiar-bugetară şi economică, 28 decizii ce ţin de gestionarea patrimoniului public al raionului, 13 decizii ce ţin de problemele învăţămîntului şi organizării odihnei de vară a elevilor, culturii, tineretului şi sportului, 9 privind ocrotirea sănătăţii şi sănătatea publică, 18 privind situaţia în sectorul agroindustrial al raionului, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi utilizarea raţională a resurselor naturale, 8 decizii privind protecţia socială a populaţiei şi ocuparea forţei de muncă, circa 50 de decizii de ordin organizatoric şi au fost prezentate 24 de informaţii despre nivelul executării deciziilor adoptate anterior. Vor fi întreprinşi paşii necesari pentru a asigura realizarea indicilor preconizaţi pentru anul 2019, a mai menţionat dumnealui.

A fost pus în dezbatere Raportul șefului Direcției Finanțe, dna Svetlana Grîu, privind executarea bugetului în anul 2018, menţionînd faptul, că pe parcursul anului 2018 a fost păstrat echilibrul bugetar la capitolele venituri şi cheltuieli. De asemenea, au fost  audiate  modificările bugetului aprobat pentru anul 2019 şi alocarea mijloacelor financiare.

Despre activitatea desfăţurată în anul 2018, priorităţile şi obiectivele autorităţilor publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Floreşti pentru anul 2019 în vederea combaterii criminalităţii şi asigurării ordinii publice în raion, a raportat dl Alexandru Pozdneacov, subliniind că pentru a face faţă problemelor este nevoie de a sensibiliza societatea în scopul de a preveni abaterile.

O informaţie amplă și actuală cu privire la gradul de pregătire a sectoarelor consolidate şi particulare din raion pentru desfăşurarea lucrărilor agricole, a prezentat dl Anatolie Cocerovschi, menţionînd că Direcţia Agricultură şi Alimentaţie acordă permament ajutor consultativ şi practic unităţilor economice din agricultură pentru organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de primăvară şi monitorizează respectarea tehnologiilor la efectuarea acestora.

În continuare, s-au discutat chestiunile privind organizarea şi desfăşurarea în localităţile din raion a lunarului ecologic de primăvară „Rîu curat de la sat la sat” şi a Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, despre mersul implementării Strategiei Naţionale de alimentare cu apă şi sanaţie în raionul Floreşti, au fost anunțate totalurile concursului raional „Pedagogul anului 2019, și stabilite bursele de performanţă pentru elevii dotaţi din liceele şi gimnaziile raionului în anul 2019 şi altele.

La fiecare chestiune  abordată  au fost adoptate deciziile respective.

Autor: Silvia Rusu, specialist principal, Serviciul Administraţie Publică

Aici ➤ Deciziile aprobate în cadrul ședinței din 26.03.2019