Se convoacă Şedinţa Consiliului Raional Floreşti

18 martie 2019

La 26 martie 2019,  ora 10 00, în or. Floreşti, b-dul Victoriei, 2 (sediul Consiliului raional) se convoacă Consiliul raional Floreşti, în cadrul  unei şedinţe ordinare. Dispoziția de convocare și proiectele de decizii propuse spre examinare AICI

Așa am sărbătorit Mărțișorul!

Evoluţia societăţii contemporane, caracterizată prin accelerarea schimbărilor în toate sferele de activitate, a creat situaţia când şcoala, oricât de elevată ar fi, nu mai poate juca rolul de unic generator de cultură, doar prin valorificarea valenţelor educative ale disciplinelor de studiu. Activitățile extrașcolare diferă de alte forme de educaţie prin caracterul său opţional-benevol, pluridisciplinar, prin […]

Seminar raional cu profesorii de Educaţie pentru societate

La data de 13 martie 2019, în sala de ședințe a Consiliului  raional Florești,  s-a desfășurat  seminarul raional cu profesorii care predau disciplina ,,Educaţie pentru societate,, cu tema: Învățarea bazată pe proiect-abordări conceptuale și metodologice. Moderatorul  seminarului  d-na Furtună Lidia, specialist metodist DGE Floreşti, a condus activităţile de informare și formare. Seminarul a avut drept […]

Contextualizarea interdisciplinarității în cadrul orelor de religie

La data de 12.03.2019, în incinta Direceția Generală Educație Florești, s-a desfășurat seminarul raional la Religie cu genericul „Contextualizarea interdisciplinarității în cadrul orelor de religie”. Au participat: DGE Florești, Protopopiatul raionului Florești, Cadre didactice ce prdau disciplina religia în instituțiile de învățământ, Asociația obștească ,,Moldova pentru viață” și preoții din raion. După rugăciunea de început, […]