Înregistrarea și Evaluarea Funciară

2 aprilie 2019

În scopul îmbunătățirii calității sistemului de administrare funciară și consolidării transparenței sistemului de impozitare, Banca Mondială a inițiat pentru Republica Moldova Proiectul „Înregistrarea și Evaluarea Funciară”, care își propune ca rezultat:

 1. Înregistrarea tuturor bunurilor imobile;
 2. Date colectate în întregime pentru bunurile imobile înregistrate;
 3. Ridicarea calității datelor cadastrale.

Luând în considerație că reprezentanții Autorităților Publice Locale sunt responsabili de pregătirea materialelor pentru executarea lucrărilor cadastrale, Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice împreună cu Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional au desfășurat pe 28 martie curent un seminar instructiv cu tematica „Pregătirea materialelor inițiale necesare implementării proiectului Înregistrarea și Evaluarea Funciară”.

La seminarul instructiv au fost invitați și au participat specialiștii în reglementarea regimului funciar din primăriile raionului, secretarii consiliilor autorităților APL de nivelul unu, primarii.

De asemenea, la eveniment au participat:

 • Burușciuc Mihail – vicepreședinte al raionului;
 • Turculeț Daniel – șef-adjunct al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat;
 • Croitor Onorin – inginer cadastral coordonator în Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice;
 • Ambros Lucia – reprezentant al Băncii Mondiale în raion pe perioada implementării proiectului „Înregistrarea și Evaluarea Funciară”;
 • Spoială Claudia – registrator-șef/șef al Serviciului Cadastral Teritorial Florești.

Seminarul a fost moderat de Cocerovschi Anatolie  – șef al Direcției Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Florești.

În cadrul evenimentului, d-ul Croitor Onorina prezentat date generale despre proiectul nominalizat, referindu-se detaliat la modalitatea întocmirii materialelor necesare pentru compartimentele prevăzute în proiect, și anume:

 • Stabilirea Hotarelor Unităților Administrativ Teritoriale și intravilanului acestora;
 • Înregistrarea primară masivă „proprietate privată”;
 • Delimitarea proprietății publice;
 • Corectarea erorilor.

Participanții la seminarul de instruire au avut un șir de întrebări ce țin de delimitarea proprietății publice, corectarea erorilor, schimbarea destinației terenurilor, la care d-ul Croitor O. a dat explicații și clarificări.

Autor: Gonța Vadim, specialist principal în probleme funciare și cadastru în DAA a CR Florești