Modul de prezentare şi declarare a contribuţiilor conform formularelor noi tipizate, precum şi particualităţilor calculării şi achitării contribuţiilor în sistemul public de asigurări sociale

2 aprilie 2019

La 29.03.2019 CTAS Floreşti a desfăşurat  un seminar de instruire cu agenţi economici plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat cu tematica „Modul de prezentare şi declarare a contribuţiilor conform  formularelor noi tipizate, precum şi particualităţilor calculării şi achitării contribuţiilor în sistemul public de asigurări sociale”.

La seminar s-a discutat despre atribuirea corectă a categorilor persoanelor asigurate, perioadele de activitate, divizarea indemnizaţiei pentru pierderea capacităţii de muncă,  înregistrare în timp a agenţilor economici ca plătitori de contribuţii.

Obiectiv principal a seminarului a fost respectarea termenilor prevăzuţi de cadrul legal, asigurarea modului de calcularea şi achitare în termen a contribuţiilor pentru stabilirea tuturor prestaţiilor sociale garantate de stat.

La seminar au participat conducători, contabilii responsabili de calculare şi evidenţa contribuţilor persoanelor angajate.

Autor: Nina Vasilache, Şef CTAS Floreşti