Prestaţii sociale majorate pentru participanţii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl

13 aprilie 2019

Începând cu 01.04.2019, conform HG nr. 186 din  15.03.2019 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat, s-au indexat cu 5,3%, (avînd în vedere creşterea indicelui preţurilor de consum pentru ultimii 3 ani), următoarele prestaţii:

pensiile, stabilite în temeiul Legii nr. 909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl;

compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare, ceea ce constituie 759.02 lei.
Totodată, cadrul legal prevede că persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi colaboratorii subdiviziunilor de risc, care au devenit persoane cu dizabilităţi beneficiază anual de ajutor material unic pentru însănătoşire. Mărimea acestui ajutor se stabileşte în fiecare an, reieşind din salariu mediu lunar pe ţară, stabilit pentru anul precedent. Mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2018 stabilit de Biroul Naţional de Statistică, constituie 6446,40 lei.

Astfel, mărimea ajutorului material unic pentru însănătoşire pentru anul 2019 se stabileşte, după cum urmează:

  • persoanelor cu dizabilităţi severe sau accentuate – două salarii medii lunare pe ţară;
  • persoanelor cu dizabilităţii medii – 1,5 salarii medii lunare pe ţară;
  • persoanelor care au participat la lichidarea avariei de la Cernobîl în anii 1986 – 1987, în zona de înstrăinare – un salariu mediu lunar pe ţară;
  • persoanelor care au participat în anii 1988 – 1990 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de înstrăinare – 50% din salariul mediu lunar pe ţară.

Plata ajutorul material unic pentru însănătoşire se va efectua, începînd cu luna aprilie, în baza cererilor depuse la începutul anului de către persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, prin intermediul prestatorului de serviciu de plată desemnat de către aceştea.

Casa Teritorială de Asigurări Sociale din or. Floreşti