Repere metodologice de organizare a activităților funcției de diriginte și director adjunct educație

24 aprilie 2019

La data de 19 aprilie, Direcția Generală Educație Florești, Diana Pantaz, șef DMCFPC, au desfășurat un seminar raional de informare cu directorii adjuncți educație din instituțiile de învățământ, în cadrul căreia au fost abordate mai multe subiecte actuale din educație.

În discursul său de informare, a invitat directorii adjuncți la o discuție constructivă în rezultatul căreia să fie punctate gradual punerea în aplicare a documentelor de politici aprobate de minister, astfel încât să fie îmbunătățită calitatea procesului educațional, în ceia ce privește Reperele metodologice de organizare a activităților funcției de diriginte și funcției de director adjunct educație.

Totodată, în conformitate cu Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, documentele aprobate vor fi un suport și pentru sistemul de evaluare a performanțelor, care are drept scop stimularea individuală a personalului unităților bugetare de a obține rezultate optime în activitate.

De asemenea, s-a solicitat instituțiilor de învățământ general susținerea în cadrul Campaniei „Vreau să devin Pedagog” inițiată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care are drept scop promovarea și sporirea atractivității profesiei de pedagog în rândul tinerilor.

În cadrul seminarului, specialistul principal metodist, Angele Balan a abordat subiectul ,,Cu privire la totalurile vizitelor de consiliere și monitorizare la disciplina Dezvoltarea personală, unde s-a accentuat despre activitățile întreprinse de către cadrele didactice la aspectul dat, dar si unele lacune ce țin de a fi  lichidate pe parcursul lunii aprilie–mai, în vederea îmbunătățirii procesului educative din instituțiile de învățământ din raion.

De asemenea, ședința a avut și o sesiune de întrebări, răspunsuri și recomandări.

Autor: Zosim Liuba, specialist metodist DGE