Familia-puterea mea!

29 mai 2019

Acesta a fost genericul manifestării desfășurate în incinta Casei Comunitare nr.1 din or. Florești. Au participat pedagogii sociali, beneficiarii serviciului, precum si părinții acestora. Moderatori au fost domnul Petru Rusu, șeful DGASPF si doamna Cristina Scutari, managerul Casei Comunitare. Scopul activității – aprofundarea cunoștintelor privind  noțiunea de familie, dar și consolidarea relațiilor dintre copii si […]

Instruire pentru solicitanţii de a deveni asistent parental profesionist

La 28 mai 2019, a fost dat start instruirii iniţiale a solicitanţilor la postul de asistent parental profesionist. Instruirea este organizată cu suportul AO “LUMOS”. Conform Hotărîrii Guvernului nr. 760 din 17.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate, solicitanţii vor beneficia de 50 de ore de […]

Şedinta de supervizare în grup mare cu asistenţii sociali

Au participat la ședință: Rusu Petru, șef  Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei; Cobzac Liudmila, şef Secţia Protecţia Copilului şi Familiei; Frecăuţan Liudmila, manager serviciu „Asistența Personală”; Rîbalchin Ina, manager serviciu “Sprijin familial”; Revenco Mariana, manager serviciu ”Asistență Socială Comunitară”; Asistenți Sociali Comunitari  din 34 de localități ale raionului Florești. În cadrul ședinței au fost abordate următoarele […]

În atenția locuitorilor raionului Florești!

21 mai 2019

Anual, în Republica Moldova se marchează Ziua Mondială a Donatorilor de Sînge, scopul acesteea fiind promovarea donării voluntare de sînge, pentru a asigura securitatea transfuzională, autoasigurarea statului cu produse sanguine și pentru salvarea vieților omenești. În acest an, Ziua Mondială a Donatorilor de Sînge va avea genericul “Sînge sigur pentru toţi”, iar în raionul Floreşti se […]