Concursul raional de cântec popular pascal

4 mai 2019

Cu ocazia sărbătorilor pascale Direcția Generală Educație în colaborare cu Protopopiatul raionului au desfășurat concursul raional de cântec popular pascal ,,Pascala-2019”.

Odată cu deschiderea Festivalului, Plamădeala Victor, preot în satul Băhrinești a adresat celor prezenți cuvinte de felicitare cu prilejul sfintelor sărbători pascale și binecuvîntări arhierești, mulțumindu-le tuturor pentru dragostea ce o manifestă în cultivarea și perpetuarea frumoaselor tradiții pascale, prin care se aduce slavă Mîntuitorului Hristos cel Înviat.

Obiectivele acestui concurs sunt:

– Creșterea gradului de implicare și stimularea creativității copiilor, tinerilor, adulților cu preocupări în domeniul  creației artistice;

– Sensibilizarea fenomenului de sacralitate și divinitate;

– Cultivarea valorilor, expresivității creației populare, măiestriei interpretative pentru a trezi interesul tinerei generații.

În prezența unui public numeros, pe scenă au fost interpretate dulci cântări pascale, dând slavă lui Hristos cel Înviat, de colective și grupuri artistice de la 22 de instituții de învățământ din raion. În paralel cu desfășurarea festivalului, școlile participante la concurs au prezentat și o expoziție de bucate tradiționale de paști (cozonac și ouă încondeiate).

Conform criteriilor de apreciere, juriul a decis următorul clasament al concursului:

Premiul mare – L.T.  ,,Ion Creangă or. Florești

Locul I

Gimnaziul Gura Camencii, Gimnaziul  ,,M.Eminescu or. Florești, Gimnaziul din Mărculești și L.T. din s. Cuhureștii de Sus.

Locul II

Gimnaziul din s. Prajila, Gimnaziul din s. Cernița și L.T. din s. Ștefănești.

Locul III

Gimnaziul din s. Cuhureștii de Jos, gimnaziul din Ciripcău, gimnaziul din s. Rădulenii Vechi, gimnaziul s. Domulgeni, gimnaziul s. Băhrinești și gimnaziul din Napadova.

Mențiuni

Gimnaziul s. Sevirova, gimnaziul s. Frumușica, gimnaziul s. Vărvăreuca, gimnaziul s. Coșernița, gimnaziul s. Roșietici, gimnaziul s. Prodănești, gimnaziul s. Japca și L.T.  ,,A.Mateevici din Sănătăuca

Doamna Diana Pantaz, șef DMCFPC din cadrul Direcției Generale Educație a mulțumit tuturor pentru participare, prezentare și organizare, iar în semn de recunoștință, gratitudine și apreciere a tuturor eforturilor depuse spre promovarea și perpetuarea frumoaselor tradiții ortodoxe legate de sărbătoarea Sfintelor Paști, a subliniat faptul că toate colectivele au avut o prestație deosebită și că toate merită să fie menționate.

Autor: Lidia Furtună, specialist metodist DGE Florești