Felicitare

9 mai 2019

Mult stimaţi veterani ai celui de-al doilea Război Mondial şi rude ale celor ce nu s-au mai întors de pe cîmpul de luptă!

Dragi floreşteni!

Cu prilejul Zilei Victoriei şi a Comemorării Eroilor Căzuţi pentru Independenţa Patriei Vă adresez sincere felicitări şi urări de sănătate, putere de viaţă, bucurii şi prosperitate.

An de an, sărbătorim această zi în memoria celor, care au luptat în cel de-al doilea Război Mondial, asigurînd un viitor paşnic pentru noi şi urmaşii noştri. Anul acesta se împlinesc 74 de ani de la încheierea celei mai sîngeroase conflagrații din istoria omenirii, ecoul căreia încă mai persistă în amintirile multora dintre noi.

Faptele de eroism, sacrificiile participanţilor la război, care au avut tăria şi curajul să lupte pentru valorile ce au oferit posibilitatea generaţiei noastre să trăim într-o altă lume decît cea concepută de ideologia fascistă, au fost decisive pentru obţinerea Victoriei, iar numeroasele vieți omenești căzute pe cîmpul de luptă nu ne pot lăsa indiferenţi nicicînd, făcîndu-ne să conştientizăm atît consecinţele devastatoare ale războiului, cît şi necesitatea consolidării eforturilor pentru evitarea unor asemenea conflicte pe viitor.

Demnitatea, patriotismul şi voinţa acestor eroi constituie pentru noi un exemplu demn de urmat.

Sincere mulţumiri tuturor, care au depus eforturile şi, chiar viaţa pentru a asigura un viitor liniştit şi paşnic pentru noi şi pentru generațiile viitoare, celor care au luptat  pe liniile frontului pentru fericirea noastră.

Vă mulțumim pentru aceste zile de pace care ni le-ați oferit. În semn de gratitudine, ne închinăm cu plecăciune în fața Domniilor Voastre, pentru munca istovitoare, pentru povara grea care ați purtat-o în acei ani.

Îmi doresc foarte mult ca generațiile tinere din prezent și cele viitoare să onoreze și să respecte numele veteranilor și faptele lor eroice.

În numele Consiliului raional și al meu personal, Vă adresez sincere felicitări cu prilejul Zilei Victoriei. Şi peste secole de la biruință, poporul nostru să cinstească această zi cu bună dispoziție, cîntece și flori în memoria soldaților care au luptat cu demnitate și curaj.

Iar Dumneavoastră, stimaţi veterani, să aveți parte de sănătate de fier, o viață lungă, fericire și bunăstare în familie, liniște și pace sufletească și speranța unui viitor prosper!

Cu deosebită gratitudine, Ştefan Paniş, Preşedintele raionului Floreşti