Anunț!

18 mai 2019

Proiecte de decizii propuse în luna mai 2019 pentru a fi examinate la Ședințele Consiliului Raional Florești Aici —> Proiecte de decizii

Loc de muncă vacant!

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Specialist principal, resurse umane Persoanele cointeresate vor respecta următoarele condiţii de participare la concurs: deţin cetăţenia Republicii Moldova; posedă limba de stat; au capacitate deplină de exerciţiu; nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; nu […]

Ședință de lucru cu managerii școlari

Managerii școlari din instituțiile de învățământ general din raion s-au întrunit într-o ședință organizată de Direcția Generală Educație cu următoarea agendă: 1.Aplicarea politicilor educaționale în domeniile învățământului general. Constatări și recomandări; 2.Cu privire la organizarea și desfășurarea tezelor semestriale în sesiunea de vară, anul de studii 2018-2019; 3.Organizarea examenelor de absolvire a gimnaziului: acțiuni, termeni, […]