Ședință de lucru cu managerii școlari

18 mai 2019

Managerii școlari din instituțiile de învățământ general din raion s-au întrunit într-o ședință organizată de Direcția Generală Educație cu următoarea agendă:

1.Aplicarea politicilor educaționale în domeniile învățământului general. Constatări și recomandări;

2.Cu privire la organizarea și desfășurarea tezelor semestriale în sesiunea de vară, anul de studii 2018-2019;

3.Organizarea examenelor de absolvire a gimnaziului: acțiuni, termeni, responsabilități;

4.Cu privire la monitorizarea punerii în aplicare a documentelor de politici educaționale;

5.Sugestii cu referire la asigurarea continuității implementării MECD la nivelul claselor IV-V-VI;

6.Cu privire la organizarea și desfășurarea testării naționale în învățământul primar;

7.Activitatea Serviciului de Asistență Psihopedagogică pentru anul de studii 2018-2019;

8.Cu privire la totalurile Festivalului raional de cântec pascal Pascala-2019.

Domnul Tertea Tudor, șef DGE, a adus la cunoștința auditoriului care sunt direcțiile prioritare în anul 2019 în învățământul general, prezentând unele constatări în ceea ce privește Instrucțiunea privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal.

Doamna Novac Larisa, șef adjunct DGE a vorbit despre organizarea și desfășurarea tezelor semestriale în sesiunea de vară, atenționând directorii despre necesitatea emiterii ordinului cu  privire la organizarea și desfășurarea tezelor semestriale din sesiunea de vară, anul de studii 2018 -2019 și despre modalitatea cum profesorii vor elabora instrumentele de evaluare. O altă întrebare despre care a relatat doamna Novac a fost Organizarea regulamentară a examenelor de absolvire a gimnaziului, precizând următoarele:

 • Atribuțiile și responsabilitățile președintelui Comisiei Școlare de Examene;
 • Informarea și deținerea tuturor actelor normative în vigoare;
 • Întocmirea și completarea documentației necesare: procese-verbale, angajamente etc.;
 • Monitorizarea personalului implicat în procesul de examene;
 • Asigurarea cu cele necesare pentru desfășurarea examenelor: aparat radio, calculator, imprimantă etc.

Doamna Pantaz Diana, șef DMCFPC a prezentat Raportul final privind rezultatele vizitelor de consiliere și monitorizare a activității instituțiilor de învățământ din raion în perioada 05 aprilie – 15 aprilie 2019, accentuând aspectele:

 • Baza legală;
 • Scopul vizitei de monitorizare;
 • Obiectivul vizitei;
 • Tehnici de investigație;
 • Instrumente de lucru;
 • Activități întreprinse în timpul vizitei;
 • Eșantionul reprezentativ al instituțiilor de învățământ general evaluate;
 • Constatări ale vizitei de monitorizare;
 • Recomandări.

Doamna Pantaz a venit cu unele sugestii referitor la asigurarea continuității implementării MECD la nivelul claselor a IV-V-VI–a. De asemenea, Pantaz Diana a menționat despe modul de organizare a testării naționale în învățământul primar, prezentând ordinul MECCRM ,,Cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a testării naționale în învățământul primar”. Directorii au fost informați și privitor la ordinul emis de DGE Florești ,,Cu privire la organizarea și desfășurarea testării naționale în învățământul primar”.

Doamna Groza Tatiana, șef SAP a prezentat raportul despre activitatea Serviciului de Asistență Psihopedagogică pentru anul de studii 2018-2019, evidențiind aspectele pozitive și dificultățile în activitate, iar doamna Zosim Liuba, specialist metodist DMCFPC a făcut totalurile Festivalului raional de cântec pascal, acordând diplome directorilor instituțiilor care au obținut locuri premiante.

Autor: Todiraș Liliana, specialist superior DGE