Instruire pentru solicitanţii de a deveni asistent parental profesionist

29 mai 2019

La 28 mai 2019, a fost dat start instruirii iniţiale a solicitanţilor la postul de asistent parental profesionist. Instruirea este organizată cu suportul AO “LUMOS”. Conform Hotărîrii Guvernului nr. 760 din 17.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate, solicitanţii vor beneficia de 50 de ore de instruire, iar la finele acesteia vor primi un certificat de participare.

În prima zi solicitanţii la postul de asistent parental profesionist au fost instruiţi la următoarele teme:

  • Politica de protecţie a copilului;
  • Caracteristici ale serviciului APP;
  • Procedurile din cadrul serviciului APP.

Doritorii de a presta acest serviciu sunt persoane cu capacitate de înţelegere a copilului, cu un înalt grad de empatie şi motivaţie de a oferi dragoste, îngrijire şi căldură familială copilului aflat în dificultate.

Autor: Aurica Burlacu, specialist principal Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei