Şedinta de supervizare în grup mare cu asistenţii sociali

29 mai 2019

Au participat la ședință:

 • Rusu Petru, șef  Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei;
 • Cobzac Liudmila, şef Secţia Protecţia Copilului şi Familiei;
 • Frecăuţan Liudmila, manager serviciu „Asistența Personală”;
 • Rîbalchin Ina, manager serviciu “Sprijin familial”;
 • Revenco Mariana, manager serviciu ”Asistență Socială Comunitară”;
 • Asistenți Sociali Comunitari  din 34 de localități ale raionului Florești.

În cadrul ședinței au fost abordate următoarele teme:

 • Hotarirea de Guvern 314 din 23.05.2012 privind serviciul social “Asistenta Personală“;
 • Revizuirea planului individualizat beneficiarilor de asistenţă personală (procedura).

Managerul serviciului a oferit informaţie privind criteriile de eligibilitate, procedura de referire către serviciu, cît şi documentaţia necesară.

 • Raportul de activitate pentru primul trimestru al anului 2019

Au prezentat rapoartele – supervizorul din or. Ghindeşti şi s. Cuhureştii de Sus. Raportul de activitate a inclus informaţii privind audienţa cetăţenilor, numărul dosarelor deschise a celor în lucru cît şi referire cazurilor spre serviciile sociale specializate.

 • Documentația din cadrul serviciului de Asistenta Sociala Comunitara conform regulamentului serviciului.

Doamnele Cobzac Liudmila şi Revenco Mariana au  anunțat  problemele care le întîmpină asistentii sociali la deschiderea şi monitorizarea dosarelor după metoda managementului de caz, dar şi documentația necesară care trebuie indeplinita la timp.

 • Modificări legislative;
 • Întrebări, propuneri, anunțuri, răspunsuri.

La finalul ședinței, au fost făcute totalurile și au fost oferite răspunsuri la întrebările asistenților sociali, de asemenea s-a planificat ședinta de supervizare pentru luna următoare.

Autor: Revenco Mariana, manager serviciu Asistență Socială Comunitară